Cancelaria Rabinica

ARTICOLE PUBLICATE

ACTUALITATE COMUNITATI

2 iulie 2017 - Adunarea Generala a membrilor Comunitatii Evreilor Bucuresti

Calendarul pentru organizarea Adunarii Generale a membrilor Comunitatii Evreilor din Bucuresti Invitatie la Adunarea Generala din 2 iulie 2017 Sinteza Raportului de activitate al Comitetului de Conducere al Comunitatii Evreilor din Bucuresti  

Ziua "Victor Brauner" la Catedrala "Baal Shem Tov" din Piatra Neamt

Moment poetic din creația literară a lui Victor Brauner, în interpretarea actriței Loredana Grigoriu Recital de canto Anda (voce}. acompaniată la pian de prof.dr.Mihaela Spiridon.Vernisajul expoziției colective a Filialei Neamț...

Centrele de Instruire si Recreere

       Anul  5770 , după calendarul iudaic , se încheia , la Bucureşti , sub auspiciile festivalului “Yiddisher velt” , festival care , aducând alături de evreii din capitală , evrei din ţară , de peste hotare şi o mulţime de prieteni de ai lor , a trezit în sufletul celor prezenţi şi , a adus în faţa ochilor tuturor , spiritual iudaic ce a învins barierele timpului şi spaţiului .

      Evenimentul poate fi catalogat drept o mare reuşită în viaţa etniei evreilor din România şi organizatorii acestuia merită un BRAVO ! urmat de multe , multe FELICITĂRI ,,pentru idee , pentru punerea ei în practică şi , organizarea , în final , a întregului festival .

        Festivalul , desfăşurându-se de-a-lungul a patru  zile , a cuprins un şir de evenimente având drept ţintă limba şi cultura idiş : conferinţe , simpozioane , mese rotunde , prezentări de carte , proiecţii de film , spectacole de teatru , muzică şi dans .

       În acest şirag s-a înscris şi programul prezentat , duminică , 5 septembrie 2010 , la Muzeul Ţăranului Român , de formaţia klezmer “MAZEL TOV” din Cluj- Napoca , dirijată de Vasile Socea.

           Formaţia “MAZEL TOV” abordează muzica evreiască din mai multe unghiuri , având în repertoriu şi muzică sefardă , cu cântece ladino , şi muzică israeliană cu cântece ebraice , dar ponderea o constituie muzica klezmer şi cântecele idiş , promovând cu precădere muzica evreilor din spaţiul nostru geografic , aşa cum era ea interpretată odinioară .

        Nu întâmplător  programul formaţiei “MAZEL TOV” a constat dintr-un  buchet de cântece idiş , cuprinse între « Şpil-je mir a lidălă in  idiş »(Cântă-mi  un cântec în idiş ) şi “Ale bridăr” ( Toţi suntem fraţi ) şi câteva piese instrumentale klezmer , pentru a fi întocmai în spiritul festivalului , a cărui siglă era “Yiddisher velt “( Lumea idiş).

       Soliştii Sulamita Socea şi Nitsan Schwartzman au încântat publicul , pe lângă cântecele amintite , cu cântece vesele :”Hulyet kindărlăch”(Chiuiţi , copii !) , comice :”Bân ich mir a shnaiderl”(Sunt un croitoraş) , dialog între tată şi fiică :”Gib ich dir a

man ?” (Ce soţ să-ţi dau?) ,despre rabin şi mândra lui rabineasăă : »Sha, sha , es zol zain shtil ! » ( Sst , să fie linişte !) , de dragoste : « Bisti mât mir broyges ? »(Eşti supărată pe mine ?) , « Bai mir bisti şein »(Pentru mine eşti frumoasă) , Yossel , Yossel ! ,  şi , pentru că se stie , klezmerii erau obligatoriu prezenţi la nuntă , au prezentat şi un potpuriu de cântece de nuntă , precedat de piesa instrumentală , dans de nuntă , « Mitzva tantz ».

        Instrumentiştii formaţiei : Olena Moldovan – clarinet , Mihai Oşvat – violă , Marius Moldovan – acordeon , Mihai Moraru – contrabas , Antonella Zsigmond – percuţie , Sulamita Socea – tamburină , sub conducerea lui Vasile Socea cu vioara , s-au întrecut în a « electriza » publicul cu piesele instrumentale tipice klezmer : » A yiddishe honga » şi cele două suite (aranjate de dirijor) «  Zwei nigunim , Broyges tantz , Shmelner-s tantz «  şi « Sher , Freylech zain , Sherele »

        Ecourile programului prezentat au fost pe măsura strădaniei protagoniştilor , care au reuşit , alegând , din vastul repertoriu pe care îl au , piese potrivite tematicii festivalului , să trezească în sufletul unora nostalgia anilor copilăriei şi tinereţii , iar pentru alţii , să deschidă o fereastră către ceeace înseamnă idiş.

        Sperăm ca acest eveniment să nu rămână singular , iar în ceeace priveşte formaţia « MAZEL TOV » , să aibă ocazia şi bucuria  de a fi prezentă şi cu alte prilejuri , la momente şi manifestări organizate nu doar în oraşul natal sau împrejurimi .Contăm în acest sens , pe sprijinul şi atenţia forurilor îndreptăţite , la nivel local şi central .

          Până la următoarea revedere , sperăm cât mai curând , dorim tuturor , ca şi nouă , de altfel , să avem parte de un an bun , rodnic în toate cele .

                                                                     Sulamita Socea

                                                   PROGRAM

                                BUCUREŞTI    5 septembrie 2010

 1. Suită instrumentală : Zwei nigunim ; Broyges tantz ; Shmelners tantz
 2. Shpil-je mir a lidele in yiddish

            (Cântă-mi un cântec în idiş ) – cântă Sulamita Socea

 1. Hulyet , hulyet kinderlech

            ( Chiuiţi , copii ! ) – cântă Sulamita Socea

 1. Bân ich mir a shnaiderl

             ( Sunt un croitoraş ) – cântă Nitsan Schwartzman

 1. Gib ich dir a man ?...

        ( Să-ţi dau soţ ?...) – cântă Nitsan Schwartzman şi

                                                   Sulamita Socea

 1. Mitzva tantz – instrumental
 2. Potpuriu de nuntă :

                    Lăchaim ! (Noroc ! )

                    Di mizinke oysgegebn ( Am dat mezina )

                   Mazel tov ! ( Să fie cu noroc ! )

                    Chosăn , kală – mazel tov ! ( Noroc mirilor ! )

                     Siman tov ! ( Semn bun )

                                                     cântă – Sulamita Socea şi

                                                                  Nisan Schwartzman

 1. Bisti mât mir broyges ?

             ( Eşti supărată pe mine ) – cântă Nisan Schwartzman

 1. Sha , sha , es zol yain shtil !

            ( Sst , să fie linişte ! ) – cântă Sulamita Socea

 1. A  yiddishe honga – instrumental
 2. Bai mir bisti shein

             ( Pentru mine eşti frumoasă ) – cântă Nitsan Schwartzman

 1. Yossel , Yossel – cântă Sulamita Socea
 2. Ale brider

              ( Toţi suntem fraţi ) – cântă Sulamita Socea

14. Suită instrumentală : Sher ; Freylech zain ; Sherele