9 octombrie 2017 - Comemorarea Holocaustului la Tg. Neamt