Comunitatea evreilor din Tecuci - scurt istoric

Article Index

COMUNITATEA EVREIASCA DIN TECUCI

O ISTORIE    VECHE DE PESTE TREI SECOLE

După cum confirmă documentele vremii,   în Tecuci evreii s-au stabilit ceva mai târziu decât în unele oraşe apropia ate cum ar fi Huşi,  Bârlad, Vaslui adică aproape de sfârşitul secolului 18.   Cei mai mulţi dintre aceştia  ,  pe  timpul lui MIHAlL STURZA au venit aici din Rusia şi Galiţia. Imediat ce au sosit pe aceste meleaguri ei au înviorat considerabil comerţul antrenând în această activitate şi pe negustorii autohtoni,Mult mai târziu, uliţe întregi au fost ocupate de evrei, mai ales în zona centrală a oraşului -strada    Ştefan cel mare -  pe scurt STRADA MaRE -  unde evreii    şi-au construit case ”tip vagon”   în care camerele dinspre stradă erau întotdeuna destinate spaţiilor comerciale -  prăvălii cum li se spunea –Datele vremii consemnează că prin anii 1779 aici locuiau familiile ISAAC, LUPUL, AVRAAM LEIBU, IANCU sân ISAC şi alţii. De fapt,  într-un recensământ al anului susmenţionat, în Tecuci locuiau 71 de evrei.Centrul comercial evreiesc sau mai exact    strada Mare a fost locul unor firme foarte diverse cum ar fi ”LA PĂLĂRIA ELEGANTĂ”, ”STEAUA DE AUR”,  ”LA CIOARA”, „LA VOLUNTARUL”, „BUCURESTEANU”, „LA SAMY IOSEPH”, „RESTAURANTUL LEIBUHERSCOVICI”,  cofetăriile „CARO” şi „REGALIA”,  frizeria  „FIGARO”, precum şi studioul foto „MODERN” al lui Pascal FEURENSTEIN.De obicei,  pe Strada Mare se făcea promenadă şi frecvent pe aici trecea somptuos fanfara fie că era vorba de osărbătoare sau de o  înmormântare moment în care toţi negustorii evrei ieşeau afară din magazin pentru a da un ultim onor fie că era vorba de o înmormântare evreiască sau creştină.