Comunitatea evreilor din Tecuci - scurt istoric

Article Index

COMUNITATEA EVREIASCA DIN TECUCI

O ISTORIE    VECHE DE PESTE TREI SECOLE

După cum confirmă documentele vremii,   în Tecuci evreii s-au stabilit ceva mai târziu decât în unele oraşe apropia ate cum ar fi Huşi,  Bârlad, Vaslui adică aproape de sfârşitul secolului 18.   Cei mai mulţi dintre aceştia  ,  pe  timpul lui MIHAlL STURZA au venit aici din Rusia şi Galiţia. Imediat ce au sosit pe aceste meleaguri ei au înviorat considerabil comerţul antrenând în această activitate şi pe negustorii autohtoni,Mult mai târziu, uliţe întregi au fost ocupate de evrei, mai ales în zona centrală a oraşului -strada    Ştefan cel mare -  pe scurt STRADA MaRE -  unde evreii    şi-au construit case ”tip vagon”   în care camerele dinspre stradă erau întotdeuna destinate spaţiilor comerciale -  prăvălii cum li se spunea –Datele vremii consemnează că prin anii 1779 aici locuiau familiile ISAAC, LUPUL, AVRAAM LEIBU, IANCU sân ISAC şi alţii. De fapt,  într-un recensământ al anului susmenţionat, în Tecuci locuiau 71 de evrei.Centrul comercial evreiesc sau mai exact    strada Mare a fost locul unor firme foarte diverse cum ar fi ”LA PĂLĂRIA ELEGANTĂ”, ”STEAUA DE AUR”,  ”LA CIOARA”, „LA VOLUNTARUL”, „BUCURESTEANU”, „LA SAMY IOSEPH”, „RESTAURANTUL LEIBUHERSCOVICI”,  cofetăriile „CARO” şi „REGALIA”,  frizeria  „FIGARO”, precum şi studioul foto „MODERN” al lui Pascal FEURENSTEIN.De obicei,  pe Strada Mare se făcea promenadă şi frecvent pe aici trecea somptuos fanfara fie că era vorba de osărbătoare sau de o  înmormântare moment în care toţi negustorii evrei ieşeau afară din magazin pentru a da un ultim onor fie că era vorba de o înmormântare evreiască sau creştină.


Existau foarte multe prăvălii    evreieşti carecontrolau toată viaţa economică în Tecuci cum ar fi IOSIF FĂINARU,  negustor de cherestea  şi cel mai nare filantrop al oraşului,  fraţii DAVIDESCU care deţineau două fierării, magazinul de mobilă al lui HAIM STEINBERG, negustorii de stofe LAZAROVICI, FINCHELSTEIN, RUDICH, MANDINACH,   tinichigii IANOVICI, DULFERG, GHELBERG şi ca o  curiozitate, o femeie  tinichigiu - AURICA RAPOPORT al cărui fiu,   PUIU RAPOPORT avea  să ajungă preşedintele  clubului F.C.ARGEŞ Piteşti şi apoi în Israel preşedinte de mari cluburi din prima divizie israeliană. Demn de remarcat  este faptul că în perioada  interbelică preşedintele  industriaşilor tecuceni a fost MAX SEGAL - care în perioada anilor 1929 —1930 a fost şi preşedinte al comunităţii evreieşti tecucene,  a deschis  şi prima  fabrică de pielărie în oraş, apoi o  fabrică de ulei precum şi o moară. De altfel,  peste ani ca o recunoaştere a  implicării sale în viaţa economică a deţinut mulţi ani şi funcţia de vicepreşedinte a  industriaşilor din România.Foarte aproape de str. Mare se aflau şi cele trei sina­gogi - a  tinichigiilor,  a negustorilor şi a meseriaşilor, denumite aşa după aportul    ce şi l-au adus breslele respective la ridicarea lăcaşurilor respective de cult.La 13 martie 1843  se creiază Comunitatea Evreilor. La 25  iulie 1870  evreii din    Tecuci    au ridicat Sinagoga croitorilor şi ia fiinţă SOCIETATEA PĂZITORULUI SIONULUI.La 25 noiembrie 1884,   începe să funcţioneze ŞCOALA PRIMARĂ MIXTĂ a etnicilor evrei.La 10  iunie 1908 se  inaugurează BAIA EVREIASCA. La 4 martie 1908 pe str. Cherestelei aiz Bran se deschide TEMPLUL MESERIAŞILOR.La 22  ianuarie 1926 se dă în folosinţă noul local AL SCOLII EVREIEŞTI care avea o  grădiniţă,  şcoala primară şi elementară,   sediul comunităţii iar în curte fabrica de azimă şi abatorul de păsări.


Între 21-23  iunie 1941,  populaţia  evreiască de pe întreg judeţul este adusă forţat la Tecuci şi în baza unei    ordonanţe a prefecturii,  se stabileşte ca populaţia  evreiască din această  localitate să domicilieze numai în „CARTIERUL EVREIESC” şi să fie supravegheată în mod permanent de agenţi ai poliţiei.Foarte interesant este faptul că la 10  iulie 1943, într-un recensământ efectuat,   se constată faptul că populaţia oraşului număra 23150 locuitori din care 2613  erau evrei.La 12 aprilie  1952  a fost dată în folosinţă STAŢIA DE RADIOFICARE a oraşului care dispunea pe atunci de 400 difuzoare instalate în case şi pe străzi atât în oraş  cât şi în cartierele Bălcesu şi Satul nou. Redactor şi prezentator era AlZIC TICU iar operator NUSU AIZIC.DESPRE CIMITIRE  Bazele primului cimitir  evereiesc au fost puse în jurul anilor 1780 în str. Boteanu - în  spatele fostului restaurant MOLDOVA    -  azi str.  Galaţi.La  15  decembrie  1839 -CASA OBŞTEI  donează obştei evrei­lor  un  loc pentru cimitir  în partea de apus a  târgului"  pe str. Vânători lângă fosta fabrică de spirt tecuceană.Ultima persoană înmormântată aici la 9   iulie  1870, a fost HAIM LEIB WEISSMAN.După 1890  se  stabileşte Cimitirul evreiesc pe  str.  Linişeti -  cimitirul actual unde  îşi dorm somnul de veci peste  1300 evrei. Printre  cei ce îşi dorm    aici somnulse numără cărturarii talmudişti Nissen D. Ocsenberg,  decedat în 1936,  rabinul Solomon Rabinovici,  părinte al obştii evreilor tecuceni căruia enoriaşii i-au ridicat o  aşa  zisă CASĂ A RABINULUI.  Tot aici odihneşte şi renumitul Zola Solomonovici cel ce a pregătit marea majoritate a tinerilor pentru    onoranta şi însemnata BARMITZVA.  Găsim aici şi eroi din primul război mondial -  soldatul SIMION LAZAR0VICI din regimentul 24  infanterie Tecuci,   căzut pe câmpul de  luptă la 17 aprilie 1917,  pe SIMION  SAPIRA  mort pe altarul patriei”, Aron WEINSTEIN - ucis în progromul de la laşi din 1941,  sau Arolică Finchelştein - de numai 11 ani,   strivit în ziua de 25 august 1944, ziua „ eliberării Tecuciului” de una din maşinile armatei sovietice şi alţii.


Actualul cimitir din str. Linişei ocupă o  suprafaţă de 18270 m2 şi a fost renovat în anul 2001 când cu sprijinul Comitetului tecucean din Israel s-au reparat în totalitate gardurile,  s-a confecţionat o nouă şi impunătoare intrare    prin moderne porţi metalice şi s-au demarcat şi emblemat parcele cu indicatoare —tăbliţe ce indică grupa şi rândul pentru o  indentificare cât mai rapidă a mormintelor. De asemeni s-au restaurat mai multe morminte iar asistaţii ce nu aveau morminte s-a intervenit la Federaţie pentru construirea lor astfel că nu există nici un mormânt fără monument. Din comitetul susmenţionat au făcut parte NELU BERMAH,MENDEL HERSCOVICI,   GELU LUCACI,   SHAI MICHEL şi LICA ROZENTWEIG.Pe 1 septembrie 2004,   comunitatea tecuceană a  fost vizi­tată de Dl. docor ZVI FEINE - atunci director Joint pentru programul Romania.  Vizitând atât cimitirul cât şi comunitatea,   acesta la final a scris în registru istoric al comunităţii REALIZĂRI MARI PENTRU O COMUNITATE MICA.Din păcate,  astăzi numărul membrilor    comunităţii noas­tre, la fel ca în toată ţara, este în continuă scădere.  Cu toate eforturile conducerii comunităţii noastre de a înregimenta noi mem­bri care să îndeplinească condiţiile cerute,  după cum arată datele din ultima       SITUAŢIE DEMOGRAFICA  expediată  la F.C.E.R.    la data de  21 ianuarie 2008 posedăm un număr de 41 persoane repartizate astfel : între    0 - 15  ani -  7 membri, între 16 - 35 ani   -  9 membri, între 36 -  60 ani  - 11 membri iar peste 61 ani - 14 membri.


Cu toate acestea,   comunitatea tecuceană continuă pe cât posibil să ducă mai departe    tradiţiile străbunilor noştri.La marile sărbători,  Purim,  Hanuca sau altele suntem vizitaţi de caravanele Federaţiei,  acţiuni la care participă atât membrii deplasabili ai comunităţii cât şi personalităţi publice doritori să participe la astfel de  evenimente, oaspeţi pe care îi primim cu toată dragostea.În ultimii ani,   cu sprijinul majoritar al Federaţiei dar şi cu al unor inimoşi sponsori,  alături de suspomenita acţiune de reabilitare şi înfrumuseţare a cimitirului,  conducerea comunităţii a reuşit  unele acţiuni deosebit de importante cum ar    fi :- Renovarea interiorului şi exteriorului singurei sinagogi în funcţiune  la care meritul a aparţinut inimosului dar regretatului om de afaceri tecucean AVRAM. GOLBSTEIN GOREN alături de simpaticul prieten al nostru - nepot al Dlui Goren — NISTOR SĂNDEL (Milano)- Înlocuirea în totalitate  la  sinagogă şi sediu Biro a  instalaţiei elctrice vechi de zeci de ani - şi modernizarea ei,- ACOPERIREA cu tablă nouă a TUTUROR proprietăţilor ce aparţin comunităţii noastre,- MONTAREA la sediu birou a  unei moderne Centrale termice cu calorifere- INTRODUCEREA de apă la sediul birou şi amenajarea unui elegant grup social- AMENAJAREA unei camere de oaspeţi- VOPSIREA tuturor părţilor metalice de la sediu birou, comunitate,   sinagogă şi cimitir  etc,Lista aceasta nuputem s-o închidem pentru că stă în putinţa noastră nu ne oprim aici si să lăsăm celor ce vor urma după noi cât mai multe semne ale existenţei şi trecerii noastre pe aceste meleaguri şi prin aceste timpuri.

PREŞEDINTE AL

  COMUNITĂŢII  EVREILOR TECUCI 

AIZIC IANCU