Comunitatea evreilor din Tecuci - scurt istoric

Article Index

Existau foarte multe prăvălii    evreieşti carecontrolau toată viaţa economică în Tecuci cum ar fi IOSIF FĂINARU,  negustor de cherestea  şi cel mai nare filantrop al oraşului,  fraţii DAVIDESCU care deţineau două fierării, magazinul de mobilă al lui HAIM STEINBERG, negustorii de stofe LAZAROVICI, FINCHELSTEIN, RUDICH, MANDINACH,   tinichigii IANOVICI, DULFERG, GHELBERG şi ca o  curiozitate, o femeie  tinichigiu - AURICA RAPOPORT al cărui fiu,   PUIU RAPOPORT avea  să ajungă preşedintele  clubului F.C.ARGEŞ Piteşti şi apoi în Israel preşedinte de mari cluburi din prima divizie israeliană. Demn de remarcat  este faptul că în perioada  interbelică preşedintele  industriaşilor tecuceni a fost MAX SEGAL - care în perioada anilor 1929 —1930 a fost şi preşedinte al comunităţii evreieşti tecucene,  a deschis  şi prima  fabrică de pielărie în oraş, apoi o  fabrică de ulei precum şi o moară. De altfel,  peste ani ca o recunoaştere a  implicării sale în viaţa economică a deţinut mulţi ani şi funcţia de vicepreşedinte a  industriaşilor din România.Foarte aproape de str. Mare se aflau şi cele trei sina­gogi - a  tinichigiilor,  a negustorilor şi a meseriaşilor, denumite aşa după aportul    ce şi l-au adus breslele respective la ridicarea lăcaşurilor respective de cult.La 13 martie 1843  se creiază Comunitatea Evreilor. La 25  iulie 1870  evreii din    Tecuci    au ridicat Sinagoga croitorilor şi ia fiinţă SOCIETATEA PĂZITORULUI SIONULUI.La 25 noiembrie 1884,   începe să funcţioneze ŞCOALA PRIMARĂ MIXTĂ a etnicilor evrei.La 10  iunie 1908 se  inaugurează BAIA EVREIASCA. La 4 martie 1908 pe str. Cherestelei aiz Bran se deschide TEMPLUL MESERIAŞILOR.La 22  ianuarie 1926 se dă în folosinţă noul local AL SCOLII EVREIEŞTI care avea o  grădiniţă,  şcoala primară şi elementară,   sediul comunităţii iar în curte fabrica de azimă şi abatorul de păsări.