Comunitatea evreilor din Tecuci - scurt istoric

Article Index

Între 21-23  iunie 1941,  populaţia  evreiască de pe întreg judeţul este adusă forţat la Tecuci şi în baza unei    ordonanţe a prefecturii,  se stabileşte ca populaţia  evreiască din această  localitate să domicilieze numai în „CARTIERUL EVREIESC” şi să fie supravegheată în mod permanent de agenţi ai poliţiei.Foarte interesant este faptul că la 10  iulie 1943, într-un recensământ efectuat,   se constată faptul că populaţia oraşului număra 23150 locuitori din care 2613  erau evrei.La 12 aprilie  1952  a fost dată în folosinţă STAŢIA DE RADIOFICARE a oraşului care dispunea pe atunci de 400 difuzoare instalate în case şi pe străzi atât în oraş  cât şi în cartierele Bălcesu şi Satul nou. Redactor şi prezentator era AlZIC TICU iar operator NUSU AIZIC.DESPRE CIMITIRE  Bazele primului cimitir  evereiesc au fost puse în jurul anilor 1780 în str. Boteanu - în  spatele fostului restaurant MOLDOVA    -  azi str.  Galaţi.La  15  decembrie  1839 -CASA OBŞTEI  donează obştei evrei­lor  un  loc pentru cimitir  în partea de apus a  târgului"  pe str. Vânători lângă fosta fabrică de spirt tecuceană.Ultima persoană înmormântată aici la 9   iulie  1870, a fost HAIM LEIB WEISSMAN.După 1890  se  stabileşte Cimitirul evreiesc pe  str.  Linişeti -  cimitirul actual unde  îşi dorm somnul de veci peste  1300 evrei. Printre  cei ce îşi dorm    aici somnulse numără cărturarii talmudişti Nissen D. Ocsenberg,  decedat în 1936,  rabinul Solomon Rabinovici,  părinte al obştii evreilor tecuceni căruia enoriaşii i-au ridicat o  aşa  zisă CASĂ A RABINULUI.  Tot aici odihneşte şi renumitul Zola Solomonovici cel ce a pregătit marea majoritate a tinerilor pentru    onoranta şi însemnata BARMITZVA.  Găsim aici şi eroi din primul război mondial -  soldatul SIMION LAZAR0VICI din regimentul 24  infanterie Tecuci,   căzut pe câmpul de  luptă la 17 aprilie 1917,  pe SIMION  SAPIRA  mort pe altarul patriei”, Aron WEINSTEIN - ucis în progromul de la laşi din 1941,  sau Arolică Finchelştein - de numai 11 ani,   strivit în ziua de 25 august 1944, ziua „ eliberării Tecuciului” de una din maşinile armatei sovietice şi alţii.