Comunitatea evreilor din Tecuci - scurt istoric

Article Index

Actualul cimitir din str. Linişei ocupă o  suprafaţă de 18270 m2 şi a fost renovat în anul 2001 când cu sprijinul Comitetului tecucean din Israel s-au reparat în totalitate gardurile,  s-a confecţionat o nouă şi impunătoare intrare    prin moderne porţi metalice şi s-au demarcat şi emblemat parcele cu indicatoare —tăbliţe ce indică grupa şi rândul pentru o  indentificare cât mai rapidă a mormintelor. De asemeni s-au restaurat mai multe morminte iar asistaţii ce nu aveau morminte s-a intervenit la Federaţie pentru construirea lor astfel că nu există nici un mormânt fără monument. Din comitetul susmenţionat au făcut parte NELU BERMAH,MENDEL HERSCOVICI,   GELU LUCACI,   SHAI MICHEL şi LICA ROZENTWEIG.Pe 1 septembrie 2004,   comunitatea tecuceană a  fost vizi­tată de Dl. docor ZVI FEINE - atunci director Joint pentru programul Romania.  Vizitând atât cimitirul cât şi comunitatea,   acesta la final a scris în registru istoric al comunităţii REALIZĂRI MARI PENTRU O COMUNITATE MICA.Din păcate,  astăzi numărul membrilor    comunităţii noas­tre, la fel ca în toată ţara, este în continuă scădere.  Cu toate eforturile conducerii comunităţii noastre de a înregimenta noi mem­bri care să îndeplinească condiţiile cerute,  după cum arată datele din ultima       SITUAŢIE DEMOGRAFICA  expediată  la F.C.E.R.    la data de  21 ianuarie 2008 posedăm un număr de 41 persoane repartizate astfel : între    0 - 15  ani -  7 membri, între 16 - 35 ani   -  9 membri, între 36 -  60 ani  - 11 membri iar peste 61 ani - 14 membri.