Comunitatea evreilor din Tecuci - scurt istoric

Article Index

Cu toate acestea,   comunitatea tecuceană continuă pe cât posibil să ducă mai departe    tradiţiile străbunilor noştri.La marile sărbători,  Purim,  Hanuca sau altele suntem vizitaţi de caravanele Federaţiei,  acţiuni la care participă atât membrii deplasabili ai comunităţii cât şi personalităţi publice doritori să participe la astfel de  evenimente, oaspeţi pe care îi primim cu toată dragostea.În ultimii ani,   cu sprijinul majoritar al Federaţiei dar şi cu al unor inimoşi sponsori,  alături de suspomenita acţiune de reabilitare şi înfrumuseţare a cimitirului,  conducerea comunităţii a reuşit  unele acţiuni deosebit de importante cum ar    fi :- Renovarea interiorului şi exteriorului singurei sinagogi în funcţiune  la care meritul a aparţinut inimosului dar regretatului om de afaceri tecucean AVRAM. GOLBSTEIN GOREN alături de simpaticul prieten al nostru - nepot al Dlui Goren — NISTOR SĂNDEL (Milano)- Înlocuirea în totalitate  la  sinagogă şi sediu Biro a  instalaţiei elctrice vechi de zeci de ani - şi modernizarea ei,- ACOPERIREA cu tablă nouă a TUTUROR proprietăţilor ce aparţin comunităţii noastre,- MONTAREA la sediu birou a  unei moderne Centrale termice cu calorifere- INTRODUCEREA de apă la sediul birou şi amenajarea unui elegant grup social- AMENAJAREA unei camere de oaspeţi- VOPSIREA tuturor părţilor metalice de la sediu birou, comunitate,   sinagogă şi cimitir  etc,Lista aceasta nuputem s-o închidem pentru că stă în putinţa noastră nu ne oprim aici si să lăsăm celor ce vor urma după noi cât mai multe semne ale existenţei şi trecerii noastre pe aceste meleaguri şi prin aceste timpuri.

PREŞEDINTE AL

  COMUNITĂŢII  EVREILOR TECUCI 

AIZIC IANCU