Anunt în atenţia candidaţilor la alegerile privind mandatul de Deputat în Parlamentul României

 

ANUNŢ

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA ALEGERILE PRIVIND MANDATUL DE DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PRIN PREZENTA VĂ ADUCEM LA CUNOŞTIINŢĂ URMĂTOARELE:

DEPUNEREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR SE VA FACE ÎNCEPÂND CU DATA DE 14.09.2016 PÂNĂ PE DATA DE 20.09.2016.

DOSARELE VOR CUPRINDE TOATE DOCUMENTELE PREVĂZUTE ÎN REGULAMENTUL PRIVIND DESEMNAREA CANDIDAŢILOR FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA – CULTUL MOZAIC, ART.6 PCT.2 ŞI ART.7, CARE SE GĂSESC PE SITEUL FEDERAŢIEI COMUNITĂŢII EVREIEŞTI ŞI VOR FI DEPUSE PERSONAL SAU PRIN POSTA, ÎN PLIC ÎNCHIS CU MENŢIUNEA „COMISIA DE ORGANIZARE A ALEGERILOR – CABINETUL PREŞEDINTELUI” .

 

DATA ŞI ORA LIMITĂ DE ÎNREGISTRARE LA CABINETUL PREŞEDINTELUI ESTE DE 20.09.2016 ORA 15.

 

RELAŢII LA HORN IONEL – TELEFON 0722821246

 

                     SCHOR ROBERT – TELEFON 0722266339    

AGENDA

14-20 septembrie 2016 – perioada depunerii candidaturilor (până la ora 15:00)

20 septembrie 2016 – validarea candidaţilor şi publicarea pe site-ul F.C.E.R.-C.M.

21 septembrie 2016  – depunerea contestaţiilor între orele 8 – 15 şi       soluţionarea contestaţiilor

22 septembrie 2016 – publicarea listei finale de candidaţi pe site-ul F.C.E.R.-C.M. şi difuzarea spre afişare la comunităţi

25-26 septembrie 2016 – Reuniunea Extraordinară a Consiliului de Conducere pentru desemnarea candidaţilor F.C.E.R.-C.M.


Documente

Cerere candidatură (click aici pentru descărcare)
Adeverinţă apartenenţă (click aici pentru descărcare)