Comunicatul Comisiei de Organizare privind validarea candidatilor F.C.E.R.-C.M. pentru mandatul de deputat in Parlamentul Romaniei

Comisia de Organizare a alegerilor pentru desemnarea candidaților F.C.E.R.-C.M. pentru mandatul de deputat în Parlamentul României, formată din domnul Ionel Horn (președinte), doamna Nadia Ustinescu (membru) și domnul Robert Schorr (membru), are onoarea de a vă informa următoarele:

-              S-au primit două înscrieri pentru candidatura la mandatul de deputat în Parlamentul României: din partea domnului Corneliu Sabetay și din partea domnului Silviu Vexler;

-              Ambele respectă întru totul cerințele stipulate în Regulamentul privind desemnarea candidaților Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic pentru mandatul de deputat în Parlamentul României;

-              Drept urmare, Comisia de Organizare a alegerilor pentru desemnarea candidaților F.C.E.R.-C.M. pentru mandatul de deputat în Parlamentul României validează cele două înscrieri.