Desemnarea candidatului F.C.E.R.-C.M. la mandatul de deputat in Parlamentul Romaniei

 

A fost desemnat candidatul F.C.E.R.-C.M. la mandatul de deputat în Parlamentul României

 

-       SILVIU VEXLER, desemnat candidat al Federației -

 

În ziua de 25 septembrie, la Cristian (Județul Brașov), a avut loc Reuniunea Extraordinară a Consiliului de Conducere al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, având pe ordinea de zi și desemnarea candidaților F.C.E.R. pentru obținerea mandatului de deputat în legislatura 2016 – 2020. Comisia de organizare, alcătuită din Ionel Horn, Nadia Ustinescu și Robert Schorr, validase anterior candidaturile lui Silviu Vexler, consilier al președintelui F.C.E.R. și președinte al Comisiei de Etică a Federației, și dr. Corneliu Sabetay, președintele C.E. Craiova, profesor universitar, medic, membru de onoare al Academiei de Științe Medicale.

 

După dezbateri, a avut loc votul secret. Conform Regulamentului, toţi cei 27 membri titulari ai Consiliului de Conducere al F.C.E.R. - C.M. au drept de vot.

 

Potrivit datelor înscrise în procesul verbal încheiat de membrii Comisiei de numărare a voturilor, formată din Ivan Schnabel, Rudy Marcovici și Aizic Iancu, din cele 25 de voturi valabil exprimate, 20 au fost pentru candidatul Silviu Vexler, iar cinci voturi au fost anulate.

 

Alegerile au avut loc cu respectarea prevederilor Regulamentului pentru desemnarea candidaţilor Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul, din care publicăm mai jos extrase, textul integral fiind afișat anterior pe site-ul F.C.E.R.. A putut candida orice membru al unei comunităţi din cadrul F.C.E.R.-C.M., evreu (mamă evreică) sau cu ascendenţă evreiască (cel puţin un bunic evreu), indiferent de sex şi având cetăţenia română. Art. 6, lit. a-h, stipulează condiţiile cumulative pe care trebuie a trebuit să le îndeplinească un candidat la mandatul de deputat al F.C.E.R.: a) rezidenţă continuă în România în ultimii 5 ani; minimum 5 ani (cumulat) ca membru al unei comunităţi din cadrul F.C.E.R. şi cotizaţia plătită la zi; confirmarea susţinerii candidaturii sale de către minimum 25% din totalul comunităţilor evreieşti din România (10 comunităţi); vârsta minimă de 23 de ani; diplomă de licenţă, în orice specialitate (studii superioare recunoscute în România); cazier judiciar, din care să rezulte că nu a comis fapte de natură penală care să-l facă nedemn de a candida; certificat fiscal, din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară; declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte: că nu a făcut poliţie politică, în sensul legii; că nu a activat, lucrat sau colaborat, în nici o formă, cu structuri ale securităţii sau ale serviciilor de informaţii; că nu are funcţie de conducere sau de reprezentare într-o formaţiune politică, în România sau în alte ţări.

 

Regulamentul prevede că în cazul în care candidaţii aleşi sunt membri ai unei formaţiuni politice, ei vor demisiona din aceasta înainte de depunerea listei de candidaţi ai F.C.E.R.-C.M. la Biroul Electoral Central (BEC).

 

Dosarele au fost primite la Cabinetul Preşedintelui Federaţiei, iar calendarul pregătirii şi desfăşurării alegerilor a fost transmis la toate comunităţile evreieşti din ţară şi a fost postat pe site-ul F.C.E.R. de către Comisia de Organizare a alegerilor, care a centralizat candidaturile şi a tipărit cele 27 buletine de vot. Dosarul cu documentele alegerilor, inclusiv buletinele de vot, a fost depus la Cabinetul Preşedintelui Federaţiei.