Despre noi

STRUCTURA F.C.E.R.- C.M.

 

DEPARTAMENTE SI OFICII

 

Cabinetul Presedintelui

Cancelaria Rabinica

Oficiul Resurse Umane

Oficiul Juridic

Oficiul Cultura, Arta, Stiinta

Oficiul Administrativ - Paza

Centrul Comunitar National Evreiesc JCC

Departamentul Management economic financiar

Departamentul Asistenta Sociala si Medicala

Centrul Pentru Administrarea si Valorificarea Patrimoniului Imobiliar

 

COMITETUL DIRECTOR AL F.C.E.R.

 

1. Președinte Dr. Aurel Vainer

2. Vicepreședinte  Ovidiu Băƒnescu

3. Secretar General  Eduard Kupferberg

4. Bejan Mona

5. Rudi Marcovici

6. Silvian Horn

7. Irina Cajal

8. Abraham Ghiltman

9. Felix Koppelman

10. Luciana Friedman

11. Rabin Rafael Shaffer

 

STATUTUL F.C.E.R.- C.M. (click pentru vizualizare)