ACTUALITATE F.C.E.R.

Congresul IV al F.C.E.R.

Informații privind organizarea Congresului IV al F.C.E.R.

Program-calendar de pregătire, organizare și derulare a Congresului al IV-lea al F.C.E.R.-C.M. (click aici pentru deschidere) Regulament de organizare și desfășurare a Congresului al IV-lea al Federației Comunităților Evreiești din România...

Cancelaria Rabinica

Alegerile pentru mandatul de Deputat în Parlamentul României

Anunț privind desemnarea mandatarului financiar coordonator

Federația Comunităților Evreiești din România a desemnat pentru alegerile parlamentare din 2020, în calitate de mandatar financiar coordonator, pe dl. Țugui Florea, expert  contabil și pe dl. Singer Mircea Dan...

Realitatea Evreiască

ACTUALITATE COMUNITATI

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA, Str. Sf. Vineri nr. 9-11 sector 3, Bucuresti,

Tel. 021-315.50.90FAX : 021-313.10.28 (Cabinetul Presedintelui F.C.E.R.)