ACTUALITATE F.C.E.R.

Vizitele la Comunitățile evreilor din Suceava, Botoșani, Iași, Roman a Ec. Ovidiu Bănescu Vicepreședinte FCER, Israel Sabag Director Joint și Mona Bejan Director DASM

Vizita la comunitatea evreilor Suceava Vicepreședintele FCER Ovidiu Bănescu, Director Joint Israel Sabag, Director DASM Mona Bejan și Președintele CE Suceava Sorin Golda  Vizita la comunitatea și la sinagoga din Botosani...

24-28 mai 2023 Participarea editurii Hasefer la Bookfest

EDITURA HASEFER VA INVITA LA BOOKFEST BUCURESTI, in cadrul Romexpo,  intre 24-28 mai 2023

27 aprilie 2023 - Conferirea Medaliei de Onoare "Prieten al Comunităților Evreiești din România" domnului Eduard Raul Hellvig - Directorul Serviciului Român de Informații

  Președintele Federației Comunităților Evreiești din România, domnul Silviu Vexler, i-a conferit astăzi, 27 aprilie a.c., domnului Eduard Raul Hellvig – Directorul Serviciului Român de Informații, Medalia de Onoare “Prieten al...

Congresul IV al F.C.E.R.

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA, Str. Sf. Vineri nr. 9-11 sector 3, Bucuresti,

Tel. 021-315.50.90FAX : 021-313.10.28 (Cabinetul Presedintelui F.C.E.R.)