Vizita d-lui Aurel Vainer la Institutia Buhusi din Bnei Brak

Corespondenta de la Baruch Tercatin :

   Am avut plăcerea de a-l insoti pe dr. Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, in timpul vizitei pe care a facut-o la instituţia religioasa Buhusi din Bnei Brak, in cadrul călătoriei sale recente in Israel.

   Am fost aşteptaţi in fata clădirii Instituţiei Buhusi de către Directorul General Rabinul Jacov Kaufman, de către Rabinul Salom Kaufman, Rabinul Leibis Tobias si familia Admorului. Ni s-a făcut o primire in aula mare a Sinagogii si apoi in sălile Yesivei Buhusi.

   Dr Vainer a cerut permisiunea de a spune câteva cuvinte tinerilor studenţi spunandu-le ca numai invatatura Torei a ţinut strâns poporul evreu in decurs de mii de ani. Tinerii studenţi si profesorul lor Rabinul Tzvibel au fost impresionati.de cuvintele sale.

   După o masa oferita in cinstea oaspeţilor, Admorul a discutat cu Dr Vainer despre situaţia evreilor din România si i-a oferit cadou o placheta de argint a Jerusalimului. Trebuie menţionat ca nu de mult Admorul Friedman împreuna cu hasidim au semnat un contract cu FCER prin care isi iau răspunderea de a se îngriji de Sinagoga si cimitirul din Buhusi.

   In timpul vizitei sale in Israel, D-rul Vainer s-a intalnit cu conducerea AMIR-ULUI si cu Rabinii Deputatul Smuel Halpert. Rabinul Yoel Tobias si Rabinul Aaron Roter. Rabinii au exprimat solidaritatea lor cu FCER in lupta parlamentara cu cei ce încearcă sa schimba legea patrimoniului sacru in Romania.