Aurel Vainer candidatul F.C.E.R. pentru alegerile parlamentare la Camera Deputatilor

FEDERATIA COMUNITATILOR EVREIESTI DIN ROMANIA

Aurel Vainer,

candidatul F.C.E.R. pentru alegerile parlamentare la Camera Deputaților

În cadrul reuniunii de duminică, 14 octombrie 2012, a Consiliului de Conducere al Federației Comunităților Evreiești din România (F.C.E.R.), dr. Aurel Vainer, președintele Federației, a fost ales pentru a candida, din nou, din partea F.C.E.R. ca deputat al Federației în Camera Deputaților, funcție pe care o exercită și în legislatura actuală, în cadrul Grupului Minorităților Naționale.

Aurel Vainer, doctor în economie, președintele F.C.E.R., a fost ales cu 20 de voturi dintre cele 20 valabil exprimate.

Consiliul de Conducere al F.C.E.R. a fost statutar constituit, fiind absenți, din motive medicale, 7 dintre cei 27 de membri.

Ing. Paul Schwartz

Vicepreședinte

Federația Comunităților Evreiești din România

București, 15 octombrie 2012