11 noiembrie 2012 - Comunicat de presa - Intalnirea Deputatului Aurel Vainer cu alegatorii din Bucuresti

Comunicat de presă

Dr Aurel Vainer, candidatul Federației Comunităților Evreiești din România,

la prima întâlnire cu alegătorii

Duminică, 11 noiembrie a.c., la Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti, a avut loc întâlnirea candidatului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.), dr. Aurel Vainer, cu alegătorii.

Întâlnirea a reprezentat, totodată, lansarea campaniei electorale a candidatului. Președintele F.C.E.R., dr.Aurel Vainer, căruia până acum alegătorii i-au încredinţat alte două mandate de deputat, a vorbit despre activitatea sa ca parlamentar în perioada 2008-2012 şi a schiţat pe scurt programul său electoral. Dr Aurel Vainer precizează, între altele, că nu este numai candidatul etnicilor evrei, ci şi al românilor, arătând că în precedentul mandat a primit votul a aproape 24.000 de cetăţeni, ceea ce depășește cu mult numărul evreilor din România, la acea dată. În program se mai arată și obiectivele specifice evreilor, pe care și le propune candidatul F.C.E.R., cum ar fi reprezentarea și apărarea intereselor interne și externe ale acestei etnii, dezvoltarea și punerea în valoare a moștenirii istorice, religioase, culturale și patrimoniale evreiești din România, conlucrarea cu autoritățile publice, implicarea în procesele economice și sociale vizând progresul general al României. Candidatura a fost susţinută de numeroşi vorbitori: Radu F.Alexandru, senator P.D.L., Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerț şi Industrie a Municipiului București, general (r.) Mihail Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, conf. univ. George Mihail Botescu, profesor la Facultatea de Sociologie a Universităţii Bucureşti şi ing. Paul Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R.

Mai mulţi participanţi din sală au pus întrebări candidatului, inclusiv despre modalitatea de vot a evreilor cu cetățenie română care trăiesc peste hotare.

Luni, 12 noiembrie, candidatul F.C.E.R. la un nou mandat de deputat, dr. Aurel Vainer, se va întâlni cu alegătorii din Brăila și Galați.

Federația Comunităților Evreiești din România