18 noiembrie 2012 - COMUNICAT DE PRESA Dr. Aurel Vainer, candidatul F.C.E.R. la un nou mandat de deputat, s-a intalnit cu alegatorii din Alba Iulia si Targu Mures

Federația Comunităților Evreiești din România

Comunicat de presă

Dr. Aurel Vainer, candidatul F.C.E.R., s-a întâlnit cu alegătorii din Alba Iulia și Târgu Mureș

În ziua de 18 noiembrie a.c. dr.Aurel Vainer, candidat al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.) pentru un al treilea mandat în Camera Deputaţilor, a avut o întâlnire cu alegătorii din Alba Iulia. La începutul întâlnirii au fost proiectate documentare despre activitatea candidatului în actuala legislatură, apoi acesta şi-a prezentat principalele puncte ale programului său electoral.

Dr.Aurel Vainer a subliniat că este candidatul comunităţii evreieşti dar, în aceeaşi măsură, vrea să reprezinte şi comunitatea oamenilor de afaceri care a fost în permanenţă preocuparea lui, dat fiind faptul că a fost implicat în activitatea acestora şi, la ora actuală, este vicepreşedintele de onoare al Camerei de Comerţ și Industrie Bucureşti.

Îşi propune ca, în noua legislatură, să găsescă elementele legislative care să faciliteze şi să stimuleze activitatea economică. Un alt punct al programului său electoral este promovarea relaţiilor interetnice şi interreligioase, precum şi activitatea internaţională, atât în ceea ce priveşte relaţiile cu alte comunităţi evreieşti cât şi cu parlamentele din diferite ţări. Principiul după care îşi desfăşoară activitatea, a mai spus dr.Aurel Vainer, este şi va fi să intervină în problemele în care se pricepe şi obligatoriu în domenii care aduc bine oamenilor. – asistenţă socială, educaţie şi învăţământ.

Cuvântul lui de ordine, regăsit și în sloganul campaniei sale electorale – un nou început- exprimă dorinţa de a impune în parlament un spirit nou între persoane competente, o atmosferă de civlitate şi respect reciproc. Noua viziune pentru viitor, un alt slogan electoral, se referă la capacitatea ca, în condiţiile actuale economice dificile din lume, din Europa şi România, să se găsească soluţii de a ieşi din criză. Dr.Aurel Vainer a explicat şi semnificaţia celor trei simboluri ale siglei sale electorale- Tora, Menora şi Steaua lui David.

Dorinţa de pace în lume animă activitatea lui prezentă şi viitoare şi, în acest context, şi-a exprimat speranţa că situaţia dificilă în care se găseşte popualţia Israelului, se va soluţiona prin revenirea păcii.

Candidatura dr. Aurel Vainer a fost susţinută de ing.Lia Borza, preşedintele Comunităţii Evreieşti din Alba Iulia, Viorel Bumbu, reprezentantul etniei rome, Corneliu Orzea, preşedintele Camerei de Comerţ din Alba, prof. Tito Vîrciu, ing. Albert Kupferberg, secretarul general al F.C.E.R., Edi Kupferberg, director al Cancelariei Rabinice şi ec.Silvian Horn, directorul de cabinet al preşedintelui F.C.E.R.

În aceeaşi zi, dr.Aurel Vainer s-a întâlnit cu alegătorii din Târgu Mureş. Preşedintele Comunităţii Evreieşti din Târgu Mureş, ing. Vasile Dub, a prezentat delegaţia, precum şi invitaţii la adunare-Lokodi Edit Emöke, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Karoly Kerekes, deputat UDMR şi Vasile Pop, preşedintele Camerei de Comerţ Mureş. După prezentarea documentarelor despre activitatea de deputat a dr.Aurel Vainer, candidatul a vorbit despre obiectivele pe care şi le-a propus pentru cea de a treia legislatură: un nou parlament cu o nouă înfăţişare, cu oameni competenţi care să ducă un dialog civilizat, înţelegere între etnii, relaţii de colaborare cu românii şi cu celalalte minorităţi din România, îmbunătăţirea mediului de afaceri, promovarea realaţiilor României cu Uniunea Europeană şi cu alte state nemembre ale UE, o prezenţă activă în viaţa politică. Dr.Aurel Vainer a vorbit despre dubla fidelitate a deputatului FCER- faţă de România dar şi faţă de Israel, mai ales în actuala situaţie critică în care se află statul evreu care s-a folosit de dreptul său de autoapărare în faţa unor atacuri îndreptate împotriva populaţiei civile.

Au susţinut candidatura dr. Aurel Vainer, Karoly Kerekes, deputat UDMR, ing. Albert Kupferberg, secretarul general al FCER, Vasile Pop, preşedintele Camerei de Comerţ, ec. Silvian Horn, director de cabinet al preşedinteluiVainer, Lokodi Edit Emöke, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Edi Kupferberg, directorul Cancelariei Rabinice, Marin Dascăl, membru al comunităţii Târgu Mureş, prof. Gheorghe Diamantstein, membru al conducerii Comunităţii Evreieşti din Târgu Mureş.

Federația Comunităților Evreiești din România