Adunarea Generala a F.C.E.R. din 6 si 7 iulie 2008

Lucrările adunării generale a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România 

De duminca se desfăşoară la Bucureşti adunarea generală a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, consacarată analizei activităţilor desfăşurate anul trecut. În deschiderea lucrărilor, preşedintele Federaţiei, deputatul Aurel Vainer, a scos în evidenţă importantul moment al integrării României în Uniunea Europeană, precum şi dialogul amplu al Federaţiei cu instituţiile statului, cu societatea civilă şi strânsele relaţii cu Biserica Ortodoxă Română, Biserica Romano-Catolică şi cultul musulman. Cei circa 8.000 de evrei din România locuiesc în 173 de localităţi, fiind constituiţi în 38 de comunităţi şi 24 de obşti. La lucrări asistă reprezentanţi ai ministerelor de Externe, Culturii, Primăriei Generale a Capitalei, Institutului Naţional de Studiere a Holocaustului "Elie Wiesel" din România şi Lojii B'nai B'rith România. (Radio Romania Actualitati)