Festivalul PROETNICA Sighisoara 2008

Article Index

 SERBĂRILE DIVERSITĂŢII  (Festivalul „ProEtnica”, Sighişoara, 2008) 

APROPIEREA ÎNTRE OAMENI ŞI CULTURI - PROFILAXIE ÎMPOTRIVA INTOLERANŢEI   

Intrat în tradiţie, Festivalul „ProEtnica”, ajuns la a opta ediţie, joacă un rol incontestabil în peisajul cultural românesc contemporan, cu interes crescând din partea presei scrise şi audio-vizuale. Am putea vorbi chiar de contrapunctica mişcare umanistă din care fac parte asemenea serbări ale diversităţii, într-o lume în care, prea adesea, suntem confruntaţi cu sfidarea antiumanistă, intoleranţa ţinând loc de lege, fanatismul – de raţiune de a fi. Festivalul „ProEtnica” a evidenţiat faptul că prima condiţie pentru punerea corectă în ecuaţie a oricărei formule de existenţă pentru viitor este cultivarea rădăcinilor spirituale. Şi a făcut-o magna cum laudae. Mai mult decât o pot realiza cuvintele, educaţia antixenofobă prinde prin muzică, dans, vestimentaţie. Pe scena din Piaţa Cetăţii – unul din punctele de greutate ale Festivalului – s-au perindat, timp de patru zile, tineri mesageri din rândul celor 21 de etnii trăitoare în România, al căror glas s-a făcut auzit în ţară şi în lume. Desigur, au fost relevante nu numai expresii artistice tradiţionale ale fiecărei etnii prezente în Festival, ci şi dezbateri, găzduite de Primăria Municipiului Sighişoara,  expoziţii, standuri de carte, teatru de păpuşi ş.a., toate coagulându-se într-o formulă interactivă interpreţi – public, din care s-a desprins indubitabil importanţa păstrării valorilor tradiţionale, a specificităţii, într-o societate tinzând spre globalizare. Festivalul a reconfirmat prin întregul său că numai respectul reciproc duce la armonie, la înţelegere. Oameni de toate vârstele, etniile, confesiunile au legat relaţii umane trainice în acele zile (21 – 24 august a.c.).     „ProEtnica”, ca exerciţiu al cooperării interculturale,  a reprezentat un mare punct de atracţie pentru participanţi (832) şi sponsori (73), amintea în cuvântul de deschidere directorul Centrului Educaţional Interetnic pentru Tineret (C.E.I.T.), Volker Reiter, referindu-se doar la 2008, fiindcă din 2001 până astăzi, Festivalul a reunit peste 6000 de participanţi. Laitmotivele discursurilor din deschidere au fost Anul European al Dialogului Intercultural (A.E.D.I.), prin care s-a caracterizat anul în curs şi însemnătatea Programului M.E.L.T. (Migraţie în Europa şi Tradiţie Locală), expresie a coeziunii în diversitate, a reieşit din cele spuse de reprezentanţi ai organizatorilor (C.E.I.T., Organizaţiile Minorităţilor Naţionale din România, Primăria Municipiului Sighişoara, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, Centrul „Altiero Spinelli” pentru Studiul Organizării Europene), patronajelor (Ministerul Culturii şi Cultelor – M.C.C., Ambasada Republicii Federale Germania la Bucureşti, Fondul Cultural Naţional), partenerilor şi finanţatorilor (M.C.C., D.R.I., Ambasada R.F.G., A.N.T). Respectiv - Hermann Conrads, din partea Ambasadei mai sus citate; Kakassy Blanka, directoarea Direcţiei Judeţene Mureş pentru Tineret; Eduard Bănărescu, directorul Centrului Cultural din Sighişoara, purtător de cuvânt al administraţiei locale; prof. univ. dr. Adrian Ivan, de la Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca; Hertha Pietsch-Zuber, coordonatoarea Departamentului pentru Cultură al oraşului München; Volker Reiter, directorul C.E.I.T.