Festivalul PROETNICA Sighisoara 2008

Article Index

VOCEA DISTINCTĂ A COMUNITĂŢII EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA… 

    … remarcată de oficialităţi, oamenii de cultură, jurnalişti prezenţi la această fiestă a minorităţilor naţionale, cu semnul plus în dreptul fiecărei valenţe – muzică, expoziţie, carte, simpozion, tradiţie religioasă – s-a datorat conceperii Programului (coordonator – şeful Sectorul C.A.S. al F.C.E.R., dr. ing. José Blum), dar şi unui miracol, de care istoria evreilor este plină. Miracolul a însemnat renovarea Sinagogii din Sighişoara, pe cheltuiala unui evreu american, David Blum, îndrăgostit de aceste locuri, care a transformat Sinagoga nefolosită din oraşul în care, astăzi, nu mai trăieşte decât un singur evreu, foarte bătrân, într-un centru cultual şi cultural de certă atractivitate. Fondator al Fundaţiei „Ariel”, David Blum conduce o echipă de oameni inimoşi care l-au ajutat şi-l ajută în demersurile sale nu doar în direcţia conservării şi readucerii la viaţă a unui lăcaş de cult, dar şi în scopuri umanitare. Mâna sa dreaptă în domeniul asistenţei sociale şi medicale este dr. Radu Oprean, conducătorul unui cămin de bătrâni şi persoane cu dizabilităţi, cămin model pentru orice institut cu asemenea profil din ţară. David Blum, împreună cu preşedintele şi vicepreşedintele comunităţii evreieşti din Tg. Mureş, Alexander Ausch şi Theodor Schwartz, au fost amfitrionii concertului de muzică scrisă de compozitori evrei, susţinut de soprana şi chitarista Adriana Ausch-Simmel, o artistă în apogeu, revenită din S.U.A. pe meleagurile natale, fiica preşedintelui de comunitate din Tg. Mureş, baritonul Laszlo Nagy, elev în ultima clasă de liceu, o mare speranţă a comunităţii târgmureşene, amândoi acompaniaţi cu discreţie şi sensibilitate la pian de Martha Szönyi. Programul a fost întregit de potpuriul de muzică rock şi folk interpretat de Adrian Ivaniţchi, o revelaţie – poet al chitarei - pentru cei care-l cunoşteau numai ca unul dintre iniţiatorii acestui festival. Finalul, în care au cântat împreună cei trei, a fost încă o concretizare a ideii-nucleu a Festivalului: comuniunea sufletească dincolo de bariere etnice, religioase. Tot la Sinagogă, muzicieni plini de har, baritorul Jerome Barry şi pianista Ziona Tuchler, ambii – din S.U.A., prezentaţi de David Blum, au oferit publicului un regal de cântece evreieşti tradiţionale şi piese îndrăgite din marea literatură muzicală a lumii. Toate retroversiunile din engleză în română au fost asigurate de Sibille Ben Nun, colaboratoare atentă şi eficace a coordonatorului de Program, dr. ing. José Blum. În Piaţa Cetăţii, Ansamblul coral „Bnei Milu” – dirijor Iulian Rusu, Formaţia corală „Yahad” şi o formaţie instrumentală de Klezmorim din Braşov au electrizat publicul. Nu mai puţin - faimosul A.G. Weinberger, orădean care, după `90, a cucerit mapamondul în materie de blues, prezentat de dr. ing. José Blum.