Festivalul PROETNICA Sighisoara 2008

Article Index

„STRATEGIA PORŢILOR DESCHISE”

    Un moment care a concentrat interesul unui mare număr de participanţi la Festival a fost întâmpinarea Şabatului – Kabalat Şabat în aceeaşi Sinagogă. Aceasta, fiindcă a fost o punere în operă a ceea ce preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, numeşte „strategia porţilor deschise”: cunoaşterea la noi acasă, apropierea de filozofia iudaică prin intermediul unui happening, mai penetrant, poate, azi, decât lectura. Au fost şi alte elemente care au sporit anvergura evenimentului. Şabatul a fost oficiat de Prim Rabinul Şlomo Sorin Rosen, care şi-a aniversat şi ziua de naştere, a împlinit 30 de ani – Ad Mea Veesrim! –, de cantorul din S.U.A., Jerome Barry. Au fost prezenţi preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer; E.S., David Oren, ambasadorul Israelului în România, ambasadorii Radu Homescu şi Mariana Valeria Stoica, foşti ambasadori ai României în Israel; preşedintele Comunităţii Evreilor din Braşov, ing. Tiberiu Roth; fondatorul Fundaţiei „Ariel”, David Blum. De loc de neglijat - perfecta colaborare între şeful Sectorului C.A.S., dr. José Blum, şi şeful Sectorului C.I.R., Ivan Truţer, care, aflat la Cristian, a coordonat echipa de meşteri bucătari pentru pregătirea preparatelor caşer. A fost emoţia stârnită de cuvintele din deschidere spuse de dr. ing. José Blum şi David Blum. Impresia puternică a meditaţiei despre importanţa Şabatului pentru poporul evreu din Dvar Tora în română şi engleză rostit de Prim Rabin; bucuria estetică a melosului sinagogal. A fost o extraordinară ilustrare a ceea ce preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a numit, la sfârşitul ceremoniei, în sinagoga „veche-nouă”, importanţa deschiderii către lume a modului iudaic de viaţă. S-a creat o mai mare apropiere între diferite etnii şi confesiuni, aflate la aceeaşi masă de Oneg Şabat, aşa cum a simţit nevoia s-o spună cu voce tare cineva din public: „Ne cunoaştem de copii. Eu sunt român ortodox, vecinul meu – sas evanghelic, dar niciodată n-am stat la aceeaşi masă. Evreii ne-au reunit”.