Festivalul PROETNICA Sighisoara 2008

Article Index

ISRAELUL – CENTRUL SPIRITUAL AL EVREILOR DE PRETUTINDENI   

 „Avem nevoie de cântec şi dans, dar avem nevoie şi de meditaţie”. A fost introducerea rostită de moderatorul simpozionului dedicat celor 60 de ani de relaţii neîntrerupte România-Israel, deputat dr. Aurel Vainer, simpozion găzduit de Sala Mare a Primăriei din Sighişoara. Un simpozion de mare succes ţinând cont de participarea numeroasă, de aleasa ţinută intelectuală asigurată de expozeurile a trei ambasatori: E.S. David Oren, ambasadorul Israelului în România, foşti ambasadori ai României în Israel, Radu Homescu şi Mariana Valeria Stoica. Simpozionul a fost deschis de dr. ing. José Blum. Primul vorbitor s-a referit la trei mari realizări ale Israelului modern (oaza de democraţie în zonă, revigorarea ebraicii, integrarea olim-ilor), poziţia singulară a României din fostul lagăr socialist în raporturile cu Israelul după Războiul de Şase Zile din 1967, refuzul de a vota rezoluţia O.N.U., care echivala sionismul cu rasismul, rolul de negociator al României în Acordul de pace israeliano-egiptean, contribuţia Alialei române în adâncirea relaţiilor România-Israel. Ambasadorului David Oren i-au fost puse întrebări privind momente din istoria Israelului modern, relaţiile economice România – Israel, cultura iudaică, relaţiile Israelului cu Diaspora. Răspunsurile au avut drept fundament convingerea că Israelul a fost, este şi va fi centrul spiritual al evreilor de pretutindeni. Perioada 1991 – 1995, în care ambasadorul Radu Homescu şi-a îndeplinit misiunea diplomatică în Israel, a fost privită din unghiul amplificării relaţiilor bilaterale, în noile condiţii ale democratizării României. Amb. Mariana Valeria Stoica a vorbit despre exemplaritatea cu care Israelul tratează problema împăduririlor, aportul Alialei române la dezvoltarea Israelului. Deschiderea Centrului Cultural Român la Tel Aviv s-a bucurat de o atenţie specială în speech-ul domniei-sale.