Festivalul PROETNICA Sighisoara 2008

Article Index

NU DOAR MINUNILE, CI ŞI PARADOXURILE FAC PARTE DIN EXISTENŢA NOASTRĂ 

   Atât simpozionul, cât şi concertele, expoziţia „Sinagogi în sudul Transilvaniei”, standul Editurii Hasefer, Oneg Şabat-ul au conturat viaţa evreiască prezentă din România la parametrii reali. Şi fiindcă, nu doar minunile, ci şi paradoxurile fac parte din existenţa noastră, trebuie spus încă o dată că efervescenţa acestei vieţi este invers proporţională cu descreşterea numerică. Evenimentele au fost filmate de cameramanul Sandu Câlţia, o „istorie vie” a comunităţii în ultimii 30 de ani, şi au putut fi urmărite pe internet datorită lui Silviu Wexler, tânăr student la Facultatea de Jurnalistică, nepotul preşedintelui comunităţii evreilor din Roman. Drumul cu microbuzul, în bune condiţii, a fost asigurat de Marius Ionescu. Mulţumiri tuturor!  

IULIA DELEANU