Mesajul presedintelui F.C.E.R., Dr. Aurel Vainer cu ocazia sarbatorii HANUCA 5774

Mesajul Dr. Aurel Vainer,
Președinte al F.C.E.R. și Deputat,
cu ocazia sărbătorii Hanuca 5774

 

În luna Kislev, evreii de pretutindeni celebrează, în fiecare an, Hanuca – Hag Ha-Orim – Sărbătoarea Luminilor, prilej de mare bucurie, din cel puțin trei rațiuni esențiale și anume :
·    Cu peste 2200 de ani în urmă, în 165 î.e.a., Templul Sfânt din Ierusalim, pângărit de asirienii seleucizi, sub conducerea lui Antiohus Epifanes al IV-lea, a fost recucerit de armata evreilor condusă de Iehuda Macabeul, redobândind valoarea religioasă majoră pentru poporul lui Israel.
·    Atunci, s-a produs o autentică şi mare minune: uleiul scăpat de la profanare, din recipientul găsit într-un ungher al Templului, o cantitate programată să ardă o zi, a constituit o sursă de lumină pentru opt zile.
·    Victoria Macabeilor asupra armatelor lui Antiohus Epifanes al IV-lea a însemnat salvarea monoteismului, fără de care nu ar fi existat nici creştinism, nici islamism, cele alte două mari religii monoteiste, avrahamitice ale lumii. De aici şi deschiderea universală a sărbătorii.
 

Peste vremuri, oriunde trăim, lumina ne-a devenit însoţitor puternic, un corespondent al sufletului, un stimul al gândirii iudaice.
 

De Hanuca, avem, din nou, an de an, un prilej să vorbim despre reînnoire. Această semnificaţie a sărbătorii, pornind de la reinaugurarea Templului din Ierusalim, Hanucat Habait, mă determină să-mi exprim, ca preşedinte al F.C.E.R., satisfacţia şi bucuria de a ne afla împreună – cele 38 de comunităţi şi 26 de obşti evreieşti – pentru a duce mai departe o viaţă comunitară, evreiască, în spiritul învăţăturilor religiei mozaice.
 

Mă gândesc la reînnoirea care se petrece în prezent în viaţa evreiască din România, concretizată în:
·    Efortul de a îmbunătăţi asistenţa socială şi medicală, ca de pildă introducerea şi extinderea continuă a serviciilor de ajutor gospodăresc pentru categorii mai largi de asistaţi decât în trecut;
·    Revigorarea vieţii religioase în toate zonele din ţară, inclusiv prin prezenţa rabinilor, de care duceam lipsă în trecutul apropiat;
Progresele remarcabile în ce priveşte reabilitarea şi reînnoirea unor lăcaşuri de cult, respectiv: Sinagogile din Satu Mare, Carei și Alba Iulia. De asemenea,  este prevăzut că membrii Comunității din Galați să sărbătorească Hanuca în acest an,  în Templul Meseriașilor, care a dobândit o haină nouă de o deosebită performanță.
·    Anul viitor, Hanuca va fi celebrată și în frumoasele lăcașuri de cult din Tulcea și Oradea, aflate în plin proces de refacere, precum şi în Templul Coral din București, unde s-au încheiat lucrările de restaurare constructivă și de instalații, dar mai sunt în desfășurare lucrările de interior – cu tot ceea ce înseamnă strălucirea unui templu de această talie.
 

Ne-am bucurat în toate aceste demersuri de sprijinul Guvernului României prin Secretariatul de Stat pentru Culte, precum şi al Primăriei Municipiului București și al Fundației Caritatea.
·    Alegerea unei noi conduceri la Comunitatea Evreilor Bucureşti: ing. Paul Schwartz – Preşedinte, Attila Gulyas – Vicepreşedinte, Peri Blănaru – Secretar, astfel încât, într-un timp relativ scurt, s-au înregistrat progrese remarcabile.
·    Punctele Muzeistice înfiinţate în incinta unora din lăcaşurile de cult renovate, chiar şi în localităţi unde nu mai trăiesc evrei şi nici nu mai există sinagogi, cum este cazul spaţiului nou construit în incinta cimitirului din Ştefăneşti.
 

Totodată, s-au înregistrat semnificative reînnoiri în politica de promovare a tinerilor şi în organizarea Centrului de Editură şi Publicistică, reunind Editura „Hasefer” şi revista „Realitatea Evreiască”.
 

După Holocaust, după jumătate de secol de totalitarism, evrei din toate generaţiile îşi afirmă interesul faţă de valorile noastre tradiţionale, educaţia iudaică desfăşurându-se în parametrii modernităţii în comunităţi şi în centrele comunitare evreieşti din Bucureşti, Oradea, Iaşi, Timişoara, prin programe de mare succes, organizate cu sprijinul Joint-ului, dintre care menţionăm „Bereshit”, organizate la Iaşi şi Oradea. De acelaşi succes s-a bucurat şi noul program „Keshet”, realizat în   13 comunităţi, într-o concepţie unică.
 

În Hanukia – Menora cu opt braţe, în amintirea uleiului neprofanat care a luminat opt zile – lumânărelele se aprind în ordine crescătoare. Tot astfel, activitatea F.C.E.R. s-a amplificat în planul:
·    relaţiilor interne şi internaţionale, al participărilor la evenimente comunitare sau ale unor organizaţii aparţinând altor etnii;
·    acţiunilor de combatere a manifestărilor antisemite şi de negare a Holocaustului. În acest context, menționez editarea și difuzarea,  cu succes, a volumului “Mărturii și imagini despre Holocaust în România”
·    frecventelor manifestări de solidaritate cu Statul Israel;
 

În acest an, 5774, se continuă tradiţia Hanukiadei F.C.E.R., Festival al luminii unicat în viaţa evreiască internaţională, prilej de mai adâncă apropiere a liderilor F.C.E.R. de viaţa comunităţilor, de mai bună cunoaştere a problemelor cu care se confruntă membrii comunităţilor noastre şi de mai largă deschidere a uşilor şi ferestrelor noastre pentru dialog interetnic, interreligios şi intercultural.
Dragi co-religionari, Stimați oaspeți, închei prin a vă exprima gândurile noastre de bine, împreună cu tradiţionala urare:
 

HAG HANUCA SAMEAH!
Mulţumesc pentru atenţie