Mesajul Presedintelui FCER - Dr. Aurel Vainer privind rapirea celor trei tineri israelieni din data de 12 iunie 2014

 

Răpirea și terorismul nu pot fi acceptate ca mijloace

 

de impunere a unor obiective politice

 

 

Răpirea celor trei tineri israelieni este o faptă care suscită legitime sentimente de indignare în Israel, în toată diaspora evreiască, dar și în societățile democratice din întreaga lume, dovadă că numeroase guverne, între care și cel al României, au protestat vehement și au cerut eliberarea celor trei.

 

Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic (F.C.E.R. – C.M.) își exprimă mâhnirea și revolta față de astfel de practici violente, cerând eliberarea imediată și necondiționată a tinerilor căzuți pradă terorismului îndreptat împotriva evreilor și a Statului Israel.

 

Recurgerea la fapte precum răpirea celor trei tineri, așteptați acasă de familii, prieteni și colegi, nu poate avea ca efect decât anihilarea șanselor de desfășurare într-un viitor previzibil a convorbirilor de pace dintre autoritățile israeliene și cele palestiniene, îndepărtând orice șansă de realizare a dorinței ambelor părți, și anume o pace durabilă, bazată pe respect reciproc și recunoașterea Statului Israel ca stat evreu.

 

Solicitând eliberarea neîntârziată a celor trei tineri, cerem, în același timp, și aducerea răpitorilor în fața justiției.

 

 

 

Dr. Aurel Vainer

 

Președintele F.C.E.R. – C.M.

 

Deputat