Comunicat de presa 24 octombrie 2008 privind profanarea mormintelor din Cimitirul Evreiesc

COMUNICAT  DE  PRESĂ           

FEDERAŢIA  COMUNITĂŢILOR  EVREIEŞTI  DIN  ROMÂNIA,

împreună cu COMUNITATEA EVREILOR BUCUREŞTI,

informează autorităţile statului şi opinia publică din România şi din străinătate că, miercuri, 22 octombrie 2008, s-a constatat un atac, fără precedent, prin pătrunderea ilicită în incinta Cimitirului evreiesc din Bucureşti, sos.Giurgiului nr.162, a unor persoane necunoscute care au vandalizat zone ale cimitirului. Cu atât mai mult este de condamnat acţiunea întreprinsă, cu cât ea a avut loc în timpul Sărbătorilor evreieşti de toamnă, cu accesul interzis în cimitire potrivit canoanelor Cultului Mozaic. 

S-au profanat şi distrus cel puţin 131 de monumente funerare, identificate  până în prezent, multe dintre acestea din marmură şi granit.Totodată, au fost sparte geamurile şi s-au devastat birourile administrative ale Cimitirului. 

O evaluare sumară a stabilit că prejudiciul material însumează circa 2,5 milioane lei, fără a ţine seama şi de faptul că monumentele distruse sau profanate sunt unicate, cu o valoare inestimabilă. In Cimitirul evreiesc din Sos.Giurgiului nr.l62 sunt numeroase morminte ale unor martiri ai poporului evreu, ucişi în anii Holocaustului, precum şi ostaşi evrei care au căzut la datorie pentru România, eroi ai neamului românesc. 

Este greu de admis că actele de vandalism comise acum în Cimitirul evreiesc din sos.Giurgiului nr.162 sunt doar gesturi necugetate ale unor persoane neidentificate încă.  Cu toată răspunderea care ne revine şi animaţi de ataşamentul profund al evreilor din  România faţă de ţara în care s-au născut şi trăiesc de sute de ani, ne exprimăm mâhnirea şi indignarea că asemenea fapte se mai pot întâmpla astăzi, în România democratică, renăscută după decembrie 1989. 

Cu greu ne putem abţine să nu gândim către cercuri politice ataşate de un trecut de tristă amintire, de formaţiile politice şi de persoane care au cultivat sistematic învrăjbirea între cetăţenii români pe motive de etnie, rasă şi religie.  Cerem în modul cel mai ferm autorităţilor statului să intervină, cu promptitudine, pentru identificarea făptuitorilor, pentru judecarea şi pedepsirea lor potrivit legilor ţării în materie civilă şi penală.   Sperăm că mesajul nostru va fi preluat la justa sa valoare, astfel încât făptuitorii să răspundă în faţa legii şi să fie pedepsiţi în consecinţă, fără a fi uitaţi inspiratorii şi instigatorii acestei acţiuni profund antidemocratice şi antiumane.      

PRESEDINTE F.C.E.R.        

DEPUTAT Dr. AUREL VAINER

PRESEDINTE C.E.B.

Prof. Ing. OSY LAZAR