Scrisoarea de multumire a Presedintelui Statului Israel adresata Presedintelui F.C.E.R. Dr. Aurel Vainer