6 noiembrie - Comunicat F.C.E.R. - anunt incetarea din viata a dlui. Dorel Dorian

 

Comunicat

Conducerea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România anunţă, pe această cale, că miercuri 5 noiembrie a.c. a încetat din viaţă, după o suferinţă cronică îndelungată, domnul Dorel Dorian scriitor, publicist, autor dramatic, deputat în Parlamentul României în perioada 1996 – 2004. Înmormântarea va avea loc vineri 7 noiembrie a.c. ora 12.00 la Cimitirul Evreiesc din Bucureşti, şoseaua Giurgiului nr. 162, sector 4.

Domnul Dorel Dorian, distins membru al Comunităţii Evreilor din Bucureşti, a fost implicat în mod fundamental în activităţile culturale şi de reprezentare ale F.C.E.R.,a condus, ca redactor şef o perioadă îndelungată, Revista Realitatea Evreiască, activând şi ca un remarcabil reprezentant al populaţiei evreieşti timp de 8 ani în Parlamentul României.

Prin întreaga sa activitate Dl, Dorel Dorian se înscrie în galeria marilor personalităţi ale etniei iudaice din România.

Zihrono Livraha - Fie-i memoria binecuvântată.

Presedinte

Dr. Aurel Vainer