29 ianuarie 2015 -Decorarea Presedintelui F.C.E.R. Dr. Aurel Vainer la Constanta

 

Pe data de 29 ianuarie 2015, la Constanța, domnului Dr. Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, i-a fost oferită o distincție de către domnul Gelil Eserghep, președintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România.