Mesajul pentru alegerea

Article Index

In baza Constituţiei, Legea electorală prevede dreptul inalienabil al fiecărei minorităţi naţionale, legal constituite, de a fi reprezentată în Parlament, de a avea propriul Deputat, desemnat în cadrul Alegerilor generale.Exercitându-ne cu toţii acest important drept democratic :

► Vom avea posibilitatea de a ne expri­ma, in mod argumentat si ferm, convingerile noastre, in cel mai inalt For Legislativ al tarii.

► Vom expune pozitia Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania in probleme majore ale vietii economice, politice si sociale ale tarii.

► Vom milita, cu maxima daruire, pentru apararea identitatii iudaice si a demnitatii noastre.

► Vom putea actiona, in spirit democratic, pentru solutionarea viabila a problemelor de existenta ale evreilor din Romania, din toate segmentele vietii noastre comunitare.

Iată de ce, va adresam chemarea frateasca, sinceră şi plină de răspundere,  a sustine Candidatul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – AUREL VAINER.