Certificat doveditor al alegerii deputatului F.C.E.R. Dr. Aurel Vainer

Image