Scrisoare de condoleante la trecerea in nefiinta a domnului Iulius Medler, membru al Organizatiei Sioniste Mondiale

 

Doamnei Ana Medler

 

              Stimată Doamnă Medler,

 

În aceste momente de doliu şi grea întristare pentru familia dumneavoastră, prin trecerea în nefiinţă a soțului dumneavoastră, Domnul  Iulius Medler, membru al Organizației Sioniste Mondiale, în numele Conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, vă transmitem sincere condoleanţe.

 

Totodată, ne exprimăm recunoștința pentru tot ce a făcut soțul dumneavoastră pentru evreii din România și din Israel, pentru eforturile necondiționate și atenta grijă susținută pentru ca viața și activitatea evreilor din România și din Israel să aibă continuitate.

 

Vă rugăm, să primiți expresia regretelor noastre și condoleanțe pentru pierderea suferită.

 

Cu aleasă prețuire,

 

Preşedinte

Dr. Aurel Vainer

                                               Vicepreşedinte

                                               Ing. Paul Schwartz

                                                                                                        Secretar General

                                                                                                        Ing. Albert Kupferberg