17 martie 2016 - F.C.E.R. anunță încetarea din viață a academicianului Solomon Marcus

 

Încetarea din viață a academicianului SOLOMON MARCUS este o grea pierdere pentru întreaga societate românească, nu numai pentru familie, pentru prieteni, pentru știința românească sau pentru comunitatea evreiască.

 

A vorbi despre Solomon Marcus numai ca despre un eminent om de știință sau academician, autor a peste 50 de cărți și sute de articole, profesor universitar cu un remarcabil talent pedagogic, ar însemna să pierzi din vedere latura sensibilă, profund umană a personalității sale. De fapt, tocmai pregătirea sa științifică și artistică și această sensibilitate, cuplată cu o minte analitică strălucitoare i-au permis, pe lângă succesele în sfera matematicii, să fie un pionier în domeniul poeticii matematice, al lingvisticii matematice, al semioticii aplicate la artele frumoase.

 

Comunitatea evreiască din România a pierdut un om care a suferit, în tinerețe, pentru că era evreu și care a știut, toată viața să își poarte evreitatea cu demnitate, constituind un exemplu al valorilor de talie mondială pe care evreii le-au dăruit culturii române.

 

Contribuțiile lui Solomon Marcus la dezvoltarea științei românești au fost recunoscute nu numai prin elogiile primite de la confrații din țară și din străinătate, precum și de la studenții săi, ci și prin numeroasele și prestigioasele distincții care i-au fost acordate, dintre care amintim numai Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Comandor, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Mare Ofițer și Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler.

Să-i fie amintirea binecuvântată!

Ceremonia de înhumare va avea loc duminică, 20 martie ora 12, la Cimitirul Evreiesc Filantropia (Bd. Ion Mihalache, nr. 89-91, sector 1, Bucureşti)

 

Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic