Comunicat de presă privind încetarea din viață al lui Elie Wiesel, supraviețuitor al Holocaustului și laureat al Premiului Nobel pentru Pace

Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic

Comunicat de presă

 Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic (F.C.E.R.-C.M.), împreună toți evreii din România, a aflat cu mâhnire și adâncă durere că Elie Wiesel, supraviețuitor al Holocaustului, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a încetat din viață, la vârsta de 87 de ani, în S.U.A.

Născut la Sighetu Marmației, în România, în 30 septembrie 1928, într-o familie evreiască, a fost deportat de autoritățile maghiare în 1944 la Buchenwald, împreună cu familia cu ceilalți evrei din oraș. Și-a pierdut părinții și o soră în Holocaust.

După anii petrecuți în orfelinate, Elie Wiesel a studiat  literatura, psihologia și filozofia la Paris, unde a și debutat în jurnalism. Apoi s-a mutat în SUA. A scris 57 de cărți și numeroase articole.

Crezul vieții lui Elie Wiesel a fost exprimat de el însuși în discursul de acceptare a Premiului Nobel, când a spus că a încercat „să țină memoria vie”. „Am încercat să lupt împotriva tuturor celor care uită. Pentru că, dacă uităm, devenim vinovați, suntem complici”, a spus Elie Wiesel, care considera că antonimul iubirii nu este ura, ci indiferența.

Spiritul său de dreptate l-a transformat nu numai într-un luptător tenace pentru memoria Holocaustului, ci și într-un luptător împotriva violențelor și a genocidului din toată lumea, indiferent de naționalitatea victimelor.

Elie Wiesel a fost, între altele, președintele Comitetului Prezidențial american pentru Holocaust, care a recomandat înființarea Muzeului Holocaustului din Washington.

Celebrul și regretatul evreu născut la Sighet a condus și „Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului în România”, cunoscută sub numele de „Comisia Wiesel”, al cărei Raport final a dus la recunoașterea, de către statul român, a Holocaustului din țara noastră, la stabilirea zilei de 9 octombrie (ziua începerii deportării evreilor în Transnistria din ordinul guvernului Antonescu) ca Zi a Comemorării Holocaustului din România.

În concordanță cu activitatea lui Elie Wiesel și a Comisiei omonime, amintim că în zilele de 28 și 29 iunie 2016, evreii din România au comemorat 75 de ani de la Pogromul din Iași, fiind grăitor și faptul că principalul organizator al evenimentului, Institutul pentru Studierea Holocaustului din România, poartă numele „Elie Wiesel”. În cadrul manifestărilor, la Iași au fost inaugurate, în baza deciziilor Consiliului Municipal, „Piața Martirilor” și „Piața Drepților între Popoare”, ceea ce subliniază dorința comunității ieșene de a păstra memoria martirilor evrei.

Dorind să faciliteze accesul evreilor și a tuturor românilor la opera lui Elie Wiesel, F.C.E.R.-C.M., prin Editura Hasefer, a publicat, dintre cărțile marelui autor, pe cele intitulate „Toate fluviile curg spre mare” (1997), „Celebrare biblică” (1998), „Și marea nu se umple” (2000) și „Celebrare hasidică” (2001).

Împreună cu evreii din România și din întreaga lume, dar și cu toți cei care iubesc pacea și dreptatea și luptă pentru neuitare și împotriva urii și indiferenței față de suferințele semenilor noștri, adresăm sincere condoleanțe familiei îndurerate. Deși am fi dorit ca Elie Wiesel să fi trăit, conform urării evreiești, 120 de ani, cu mâhnire și durere rostim tradiționalul „Să îi fie amintirea binecuvântată”.

Președinte, dr. Aurel Vainer, deputat 

Vicepreședinte, Paul Schwartz