Simpozion International “Sinagoga – patrimoniu național si istoric” Casa Scriitorilor din Tel Aviv, 27 aprilie 2017

 

In perioada 25 aprilie – 1 mai 2017, o delegație a F.C.E.R.- C.M., formata din :

 

-Prim Rabin Rafael Shaffer

 

- Dl. Alexandru Câlția

 

- Dl. Alexandru Poenaru

 

- Dna Janina Ilie – Manager proiect

 

Scopul principal al deplasării in Israel, a fost organizarea si derularea simpozionului International “Sinagoga din România – patrimoniu național si istoric”. Lansarea volumelor “Cartea Sinagogilor din Romania”  si „Istoria Evreilor din România”, autor Teșu Solomovici

 

Activități pregătitoare:

 

- Transmiterea invitațiilor către participanți

 

- Corespondenţă

 

- Obținerea de fonduri, din sponsorizări , pentru deplasare, cazare, diurna si transport intern. De asemenea, obținerea de fonduri pentru o cină, la care să invităm delegația din România, dar si reprezentanți ai israelienilor originari din Romania, la închiderea simpozionului

 

- Realizarea de postere, postare pe platformele de social media

 

- Realizarea materialelor necesare desfășurării simpozionului – desfășurător, prezentarea vorbitorilor, mesaje etc.

 

- Propuneri pentru medaliile “Dr.Wilhelm Filderman”; realizare diplome etc.

 

In ziua de 27 aprilie 2017, la Casa Scriitorilor din Tel Aviv, strada Eliezer Kaplan, in prezenta unui public format din 80-100 persoane, a avut loc simpozionul internațional “Sinagoga din România – patrimoniu național si istoric”. Evenimentul a început la ora 15.00, intr-o sala, in care, steagurile statului Israel si cel al României erau împreună.

 

Evenimentul a fost deschis de dna Janina Ilie, care a mulțumit , atât celor veniți din România, cat si celor din Israel,  pentru prezenţă , a amintit organizatorii evenimentului – FCER – CM, Fundația Filderman, AMIR, Centrul Cultural Israeliano-Roman, Asociația scriitorilor de limba româna din Israel,  şi a transmis salutul dlui Dr.Aurel Vainer, președintele FCER – CM.  Am făcut, de asemenea, cuvenita precizare că, aparițiile editoriale sunt subvenționate de Secretariatul  de Stat pentru Culte, printr-un proiect realizat de FCER -CM, iar toate cheltuielile legate de prezenţa noastră, a celor de la Federație, sunt suportate din sponsorizări, realizate in cadrul unei campanii de fundraising a dnei Janina Ilie. Ceilalți participanți din România au venit pe cheltuiala instituțiilor pe care le reprezintă.

 

Din prezidiu au făcut parte : Prim rabin Rafael Shaffer, dna Janina Ilie, dl.Adrian Grauenfels – președinte al Asociației scriitorilor israelieni  de limba română, dl.Tesu Solomovici

 

Au luat cuvântul :

 

E.S.Dl.Dan Ben Eliezer – a citit mesajul dlui Micha Harish, președintele AMIR, având un cuvânt de laudă la adresa FCER – CM, a dlui Dr. Aurel Vainer, cât şi la adresa managerului acestui proiect, făcând mențiunea că ultimii ani, cel puțin 10, nu s-a mai organizat, de către FCER – CM,  un eveniment  pentru israelienii originari din România. In mesaj s-a transmis un cuvânt de mulțumire si respect pentru FCER – CM si proiectele realizate.

 

Dl.Victor Opaschi – secretar de stat, Secretariatul  de stat pentru Culte – cuvântul d.sale a fost unul cald, al unui prieten care nu condiționează relația de prietenie; a vorbit despre ajutorul acordat de Secretariatul de Stat pentru Culte pentru reabilitarea si salvarea unor obiective din patrimonial imobiliar  sacru al FCER – CM, a felicitat organizatorii pentru modul impecabil in care se desfășoară simpozionul şi a apreciat ca fiind importantă şi binevenită apariția volumului “Cartea sinagogilor din România”, autor Teșu Solomovici.

 

Dl.Amet Aledin – Secretar de Stat , Departamentul pentru Relații Interetnice. A menționat că se află pentru prima data in Israel şi este onorat de invitația FCER – CM la acest eveniment; a enumerat parte dintre proiectele Federației finanțate de D.R.I. şi a menționat ca DRI are o foarte buna colaborare cu FCER – CM.

 

Dl.Maricel Popa – Președintele Consiliului Județean Iași – a mulțumit pentru invitația care îl onorează si a trecut in revista implicarea financiara – si nu doar – a C.J. Iași – in reabilitarea unor obiecte de cult iudaic din județ.

 

Dl.prof.dr. Mircea Botescu – a felicitat organizatorii pentru realizarea evenimentului; a vorbit despre aspectele sociologice ale vieții sinagogale si a lăudat apariția volumului “Cartea Sinagogilor din România”

 

Dl.Mircea Chitic – consul, Ambasada României in Israel – a felicitat organizatorii pentru eveniment si a menționat ca Ambasada României apreciază ca fiind foarte utile si importante astfel de întâlniri - intre evreii din Romania si  israelienii originari din România

 

Dna  Prof.dr.Laura Mărăcineanu – Vered – a apreciat unicitatea evenimentului şi faptul că israelienii originari din România au nevoie de astfel de punți culturale si spirituale, care să-i conecteze la Romania, la viața comunităților evreiești; a vorbit  despre patrimonial sinagogal din România

 

Dl.Dr.Zvi Bercovici – a apreciat ca foarte importantă prezenţa delegației FCER – CM în Israel, ca principal organizator şi inițiator al evenimentului ; astfel de momente, care aduc împreună oameni, încarcă de energie pozitivă pe fiecare; a amintit câteva elemente din biografia sa şi a felicitat FCER -CM pentru minunata inițiativă

 

Pr.prof dr.Emilian Corniţescu – a mulțumit pentru invitație, a vorbit despre elemente lingvistice comparative din limbile ebraica, idiș si aramaică, regăsite in limba română

 

Dr.Irina Airinei – Vasile – a citit mesajului dlui acad. Răzvan Theodorescu şi a vorbit despre dispariția, distrugerea unor sinagogi din România

 

Rabin Iosef Aharon Wasserman – a felicitat FCER – CM pentru inițiativă , a apreciat ca foarte utilă această întâlnire, a vorbit despre tatăl sau, rabinul de Dorohoi, Pinkas Wasserman, a felicitat si a mulțumit pentru existenta punctului muzeistic de la Dorohoi; a cântat un imn al Torei.

 

Prim rabin Rafael Shaffer – a vorbit despre viața de cult din FCER – CM, despre faptul ca un numai tot mai mare  de enoriaşi participă la aceasta

 

Dr.Paul Leibovici – a felicitat organizatorii,  a povestit despre “călătoria” unui siddur, din Transnistria, in Israel. A rugat organizatorii să inițieze, cel puțin, o dată pe an, evenimente care sa aducă împreună FCER – CM, AMIR si alte organizații in Israel.

 

Dl.Dr.Lucian Zeev – Herscovici – a felicitat FCER – CM pentru inițiativă ( pe care a numit-o extraordinară) de a realiza acest eveniment in Israel, a vorbit despre sacralitatea adunării in sinagoga, ca spațiu de rugăciune, educație, spațiu de adunare

 

Dna Magdalena Brătescu – a citit un text  laudativ despre dl.Teşu Solomovici

 

Dl.Adrian Grauenfels  ( președintele Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română)– a felicitat organizatorii, a vorbit despre activitatea Asociației, a apreciat ca fiind un eveniment excepțional simpozionul internațional.

 

Au fost conferite diplome si medaliile “Dr.Wilhelm Filderman”, de către subsemnata, având alături colegii din FCER - CM, de asemenea, diplomele Centrului Cultural Israeliano – Român, de către dl.Teşu Solomovici.

 

In final, am reamintit numele celor au făcut parte din delegația FCER – CM, la fel, participanții din România, am mulțumit pentru onoarea de a fi prezenți in Israel, i-am asigurat pe israelienii prezenți,  ca FCER – CM onorează amintirea soldaților israelieni  căzuți in apărarea teritoriului statului, a populației, că memoria lor va fi mereu binecuvântă de evreii din România – asta, pentru că era in apropierea Yom Hazikaron ; am transmis mesajul de pace, prosperitate şi bine – Statului Israel, israelienilor, cu ocazia Zilei Independentei si i-am  asigurat pe toți cei prezenți de preocuparea permanentă a FCER – CM de reabilitare a patrimoniului imobiliar sacru, de promovare a culturii şi tradițiilor iudaice si de deschidere către colaborări si parteneriate care să pună in valoare bogăția de valori şi resurse ale FCER – CM.

 

Dna Terry Gabor a cântat , in final, “Adon Olam”

 

După închiderea simpozionului, am invitat la cină, toată delegația din România, la care, s-au alăturat, 12 israelieni originari din Romania, participanți la eveniment ( dna Ada Shaulov , dl.Dragoş Nelersa cu șotia, dna Laura Vered cu șotul, Irina Airinei si încă 3 persoane ). Cina a fost plătită de sponsor( val.800 dolari). Fiecare participant a primit cele 2 volume ale dlui Teșu Solomovici si Gazeta Romanescă.

 

Concluzii :

 

- Evenimentul a fost o reușită certă

 

- Participarea unui număr mare de personalități din România si Israel, un public numeros si interesat de subiect

 

- Au existat si “momente” mai dificile, pe care, am reușit să le rezolv şi să păstrez un echilibru şi o anume sobrietate a evenimentului

 

- S-au făcut fotografii, de către dl. Sandu Câlția şi s-a filmat integral evenimentul, de către dl. Dragoș Nelersa

 

- Atmosfera a fost prietenească, chiar cu anumite „momente” pe care le-am gestionat cu eleganţă. Ecourile in Israel,  in urma evenimentului, sunt foarte bune

 

- Evenimentul s-a desfășurat intre orele 15.00 – 19.30

 

- Am transportat cărți, medalii, in bagajele personale: rabi Rafael Shaffer,  eu si Alexandru Poenaru

 

- Voi scrie un material despre eveniment, pe care îl voi trimite la Gazeta românească

 

- Toate cheltuielile legate de deplasarea mea, a lui Alexandru Poenaru si, parțial a lui Sandu Câlția au fost făcute din surse atrase

 

- Am avut o discuție interesantă si prietenească cu dna Anita Peri Sela, de la AMIR, in legătura cu proiectul dnei Angelica Scarlat. Am convenit ca vom trimite câteva propuneri privind proiectul. Dna Sela a ținut să precizeze ca AMIR s-a implicat in proiect , făcând demersuri către Primăria din Petah Tikva, doar in conditiile in care FCER – CM este inițiator de proiect. AMIR nu va avea nici o contribuție financiară.