25 iunie 2017 - Mari Compozitori Evrei - Templul Coral - Bucuresti