Primirea Rabinului Slomo Sorin Rosen la Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom

C O M U N I C A T

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
l-a primit pe noul Rabin al Comunităţilor Evreieşti din România, Şlomo Sorin Rosen

      

În ziua de 29 ianuarie 2008, la Reşedinţa patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit în vizită de prezentare pe noul Rabin al Comunităţilor Evreieşti din România, Şlomo Sorin Rosen. Noul Rabin a fost însoţit de către Dl. dr. Aurel Vainer, Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Marele Rabin al Cultului Mozaic din România, Eminenţa Sa Menachem Hacohen, Dl. Vicepreşedinte ing. Paul Schwartz, Dl. Secretar General Albert Kupferberg, precum şi de alţi membri ai conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.  În numele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Dl. Preşedinte Aurel Vainer l-a felicitat pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru alegerea în cea mai înaltă demnitate a conducerii Bisericii Ortodoxe Române. Mulţumind pentru urări, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a felicitat pe noul Rabin al Comunităţilor Evreieşti din România, Şlomo Sorin Rosen, precum şi pe toţi ceilalţi reprezentanţi ai conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. În timpul întrevederii, a fost subliniată necesitatea continuării cooperării dintre cele două comunităţi religioase, iudaice şi creştine din România, în special prin simpozioane naţionale şi internaţionale, care să reliefeze tradiţia iudeo-creştină ca bază spirituală a culturii şi civilizaţiei europene. Această cooperare poate reprezenta o contribuţie spirituală deosebită într-o Europă din ce în ce mai secularizată. În acest sens, s-a exprimat speranţa unei conştientizări mai profunde a valorilor tradiţiei iudeo-creştine la nivelul familiei, şcolii şi comunităţilor religioase în context european.  În acelaşi timp, s-a subliniat importanţa credinţei religioase în societatea de astăzi, ca bază a apărării şi promovării vieţii şi demnităţii umane şi apropierii între popoare. În acest context, a fost subliniată şi nevoia de a evita limbajul polemic şi denigrator în prezentarea altor religii decât a noastră, precum şi evitarea oricăror atitudini de învrăjbire religioasă între diferite etnii sau de exprimare antisemită, anticreştină şi antireligioasă în general.

ImageImage