20 martie 2009 - Audienta la Secretarul de Stat pentru Culte Dl. Adrian Lemeni

COMUNICAT DE PRESĂ   

         Vineri, 20.03.2009, la sediul Secretariatului de Stat pentru Culte, Dl. Adrian Lemeni, Secretar de Stat, a acordat o audiență de informare și   schimb de opinii Președintelui Federației Comunităților Evreiești din România, Dr. Aurel Vainer.Subiectul principal l-a constituit manifestarea disponibilității de dialog și comunicare a Federației Comunităților Evreiești din România in problemele vieții religioase și de cult. S-a evocat, in acest sens, Legea nr 489/2006, valoarea  sa conceptuală, de definire a cadrului juridic al activitatii religioase din România pentru toate cultele, in spiritul libertatii de expresie și al convietuirii normale intre cetatenii României de religii diferite.Secretarul de Stat pentru Culte a exprimat aprecierea pentru colaborarea realizată pe parcursul  elaborarii și adoptării Legii Libertății Religioase și a Cultelor din România, cu intenția de a se actiona si  viitor in aceasta directie.În context, Președintele Federației Comunităților Evreiești din România a solicitat sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte în ce privește funcționarea și prezervarea Patrimoniului Sacru evreiesc – 94 Sinagogi și 817 Cimitire – componete ale Patrimoniului Național al României. Deasemenea, în virtutea calității de Deputat în Parlamentul României, Dl. Aurel Vainer a reamintit că, de mai multă vreme, la Secretariatul pentru Culte, se află în portofoliul Proiectelor de  reabilitare Biserica “ Cuvioasa Paraschiva”, din Stefanesti, județul Botoșani, ctitorită de Voievodul Ștefan cel Mare. Implicit s-a solicitat sprijin pentru asigurarea resurselor financiare  necesare.În partea finală a audienței, s-a convenit asupra prezentării, de catre Federația Comunității Evreiești din România, a unui Memorandum privind lucrări urgente de reabilitare la Patrimoniul Sacru evreiesc din Romania.Totodată, s-a stabilit ca în viitor, să se realizeze contacte directe între Conducerea Federației Comunităților Evreiești din România și Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte, Dl. Adrian Lemeni arătând disponibilitatea pentru realizarea unei Intalinri cu Prim Rabinul Cultului Mozaic din Romania, Dl. Șlomo Sorin Rosen.

PREȘEDINTE     

Dr. Aurel Vainer – Deputat