Mesaj din partea Preşedintelui Statului Israel, E. S. Shimon Peres, către Comunităţile Evreieşti din Diaspora, cu ocazia Anului Nou Evreiesc 5770

PREŞEDINŢIA

Ierusalim, 13 septembrie 2009

Sperăm că Noul An va fi marcat de împlinirea aspiraţiilor noastre: să avem pace, mai multă siguranţă, să promovăm creşterea economică, să asigurăm viitorul poporului evreu şi să întărim legăturile dintre Israel şi fraţii noştri din Diaspora. Oportunitatea de a ajunge la pace este aproape şi trebuie fructificată, chiar şi dacă va trebui să facem concesii dureroase. Poziţia inflexibilă a lumii arabe de a spune "Nu" negocierilor, "Nu" recunoaşterii Statului Israel şi "Nu" păcii, a fost înlocuită în prezent cu un "Da" de trei ori, la Iniţiativa Saudită. Comunitatea internaţională doreşte să susţină eforturile de înaintare a procesului de pace şi sunt sigur că, datorită eforturilor noastre concertate, viziunea unei păci extinse poate fi realizată. Acest lucru va crea stabilitate, linişte, securitate şi prosperitate pentru copiii noştri şi ai lor, care vor veni. Armele nucleare, dacă intră în posesia fundamentaliştilor extremişti reprezintă un pericol pentru întreaga omenire, nu numai pentru Israel. Este nevoie de o poziţie largă şi fermă a comunităţii internaţionale, împotriva Iranului. Mă rog ca această teribilă ameninţare să fie îndepărtată din faţa întregii omeniri şi ca lumea să se bucure de o nouă eră de pace şi securitate. Economia Israelului arată primele semne de revenire din criza economică mondială. Indicii macro-economici sunt promiţători, şi aceştia reflectă numărul mai mare de investiţii. Industria hi-tech îşi revine şi companiile la început de drum se dezvoltă rapid. Este un moment în care oportunităţile trebuie folosite. Este un moment în care trebuie să se investească în Israel, în domenii precum energia alternativă, producţia de apă, infrastructura internă de securitate, instrumente educaţionale şi de învăţare sau în industria celulelor stem. Acest lucru constituie viitorul şi depinde de noi cum va fi. Este vital să construim legături cu fraţii noştri din Diaspora, bazate pe fundamente solide de parteneriat şi educaţie. Într-adevăr, rolul educaţiei evreieşti în Diaspora nu poate fi supraestimat. Reprezintă efectiv părţile componente ale podurilor ce leagă comunităţile evreieşti din străinătate şi Israel. De asemenea, reprezintă termenii angajamentului dintre tânăra generaţie evreiască şi poporul nostru, ca trepte ale unei mai mari conştientizări a semnificaţiei relaţiilor dintre Israel şi Diaspora. Va servi la păstrarea bogatei noastre moşteniri şi a tradiţiilor. Spiritul de parteneriat va fi dezvoltat în fiecare domeniu al relaţiilor dintre Israel şi Diaspora. Avem înainte schimbări dramatice, care subliniază din nou necesitatea de a fi uniţi în momente de încercare, responsabili unul pentru celălalt, aşa cum dictează Profeţii. Într-adevăr, ameninţarea bunăstării comunităţilor evreieşti din lume înseamnă, de fapt, o ameninţare pentru Israel, iar soarta evreimii din Diaspora este în inima Israelului. Dragi, prieteni, la începutul acestui An Nou, doresc să transmit urările mele de bine tuturor evreilor din Diaspora, în speranţa că va fi un an cu bucurii şi veşti bune pentru toţi. Să ne rugăm pentru întoarcerea acasă în siguranţă a ostaticilor şi a soldaţilor dispăruţi.

Shana Tova U'Metukah.

Shimon Peres