28 noiembrie 2009 - Dezbatere despre Orientul Apropiat

O interesantă dezbatere, cu participarea  unor personalităţi, a avut loc pe 28   noiembrie 2009 – ES Ambasador  al Statului Israel,  David Oren, Doru Costea, ministru secretar de stat pentru afaceri globale în Guvernul Rămâniei, general (r.) prof.univ.dr. Mihail Ionescu, director al Institului de Istorie şi Strategie Militară şi al Institutului de Studiere a Holocaustului din România, dr. Aurel Vainer, Preşedinte al FCER, deputat în Parlamentul României, ing. Jose Iacobescu, Preşedinte al Forumului BB România, membri ai obştii evreieşti din România, invitaţi. Desigur, soluţiile pentru o viitoare pace nu se pot găsi la o dezbatere din Popa Soare, dar informarea corectă  este binevenită. Din luările de cuvânt am reţinut aspecte importante  - interesul României pentru soluţionarea conflictelor din zonă, alianţa  şi sprijinul SUA în combaterea extremismului şi terorismului, situaţia politică mai favorabilă azi, decât în alţi ani, pentru  un proiectat acord, rolul nefast al Iranului, dar şi pericolul dinspre Afganistan – Pakistan, lipsa unor politicieni arabi de tipul lui Anwar Sadat, în momentul de faţă, conflictul pe plan mondial dintre  Estul islamic şi Occidentul care are un singur aliat de nădejde în Orient, Israelul, modalităţi de stopare a înarmării nucleare a Iranului, poziţia evolutivă a Rusiei, în chestiunile legate de Orient, modificări în politica Siriei, Turciei, influenţa factorului demografic asupra viitorului relaţiilor israelo-arabe, ş.a. Au luat cuvântul numeroşi participanţi, jurnalişti, oameni de cultură. Pesimismul nu este în nici un caz  o bază de plecare pentru a rezolva un conflict vechi şi, totuşi, rezolvabil.

                                

                                                   Boris Marian Mehr