30 noiembrie 2009 - Comunicat F.C.E.R.

COMUNICAT

            In legătură cu Acordul politic convenit intre Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale și Partidul Social Democrat privind susținerea Dlui. Mircea Geoană la Alegerile din 6 decembrie 2009 pentru funcția de Președinte al României, în numele Conducerii Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic și al Deputatului său în Parlamentul României, prezentăm următoarele precizări:

·    Potrivit Statutului, recunoscut prin H.G. nr 999/27.08.2008, Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic este organizație apolitică, nonprofit, persoană juridică de utilitate publică, cu profil religios de cult mozaic, etnic, cultural, social – caritabil și educațional. Drept urmare, Organizația noastră nu poate încheia Acorduri politice, inclusiv privind susținerea candidaturii la Alegerile Prezidențiale, care au loc pe baza votului direct al cetățenilor României.

·     In conformitate cu drepturile prevăzute în Constituția României și în Legea Electorală, minoritatea națională a evreilor este reprezentată in Camera Deputaților de persoana desemnată de către organele de conducere ale Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic. În urma voturilor obținute la Alegerile din noiembrie 2008, reprezentatul populației evreiești a dobândit calitatea de deputat și face parte din Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, în cadrul căruia adoptarea decizilor se realizează, după dezbatere, pe bază de vot, fiecare membru al Grupului respectând rezultatele votului.

Implicându-se în adoptarea deciziei Grupului Parlamentar al Minorităților Naționle de a susține candidatura Dlui. Klaus Johannis – Președintele Forumului Democratic al Germanilor din România – la funcția de Prim Ministru al țării, deputatul populației evreiești consideră, ca și ceilalți membri ai Grupului, că realizarea acestei opțiuni poate dovedi că minoritățile naționale sunt capabile să aducă contribuții majore la ieșirea României din dificultățile de natură economică și socială în care se află în prezent.

·     In temeiul prevederilor statutare, numai Congresul și Adunarea Generală pot dezbate și adopta Strategia Generală a Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, precum și alte documente vizând probleme majore ale populației evreiești din România. In consecință Comitetul Director, ca organ operativ care rezolvă prroblemele curente ale activității Federației,  nu are dreptul de a decide și de a dispune în privința susținerii  candidaților la Alegerile pentru înalta funcție de Președinte al României.

·     Comitetul Director al Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, luând în considerare prevederile statutare, în contextul  Alegerilor Prezidențiale din 6 decembrie 2009, apreciază că este de datoria fiecărui membru al Federației, cu drept de vot, să participe la aceste Alegeri, exercitând, astfel, un drept cetățenesc, individual, democratic și fundamental care aparține cetățenilor României. Votul acordat  nu poate fi decât rezultatul proprilor evaluări, gânduri, sentimente și dorințe.

In numele Comitetului Director

Aurel Vainer    Paul Schwartz            Albert Kupferberg

Președinte      Vicepreședinte           Secretar General

Deputat