22 septembrie 2011-Comunitatea Evreilor din Harlau - Simpozionul cu tema "Evreii din zona Harlau : "Istorie, economie,cultura"

 

PROGRAMUL "EVREII DIN ZONA HÂRLĂU : ISTORIE, ECONOMIE, CULTURĂ

 

 

 

10-10,30 Sesiune de deschidere

Dr. Aurel Vainer, Preşedintele FCER, deputat Constantin Cernescu, Primarul oraşului Hârlău Ing. Abraham Ghiltman, Preşedintele CE Iaşi Sifra Corbici, Responsabila Obştii Hârlău

10,30- 12,45 Comunicări ştiinţifice

"File din istoria evreilor trăitori în Hârlău" Prof.univ.dr. Carol Iancu, Universitatea Montpelier, Franţa

Prof.univ.dr. Florin Platon, Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică "Dr. Al.Safran", Iaşi : Lector univ.dr. Felicia Waldman, Centrul de studii Iudaice "Goldtein Goren", Universitatea Bucureşti Dr. Harry Kuller, Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România

Dr. Anca Ciuciu, Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România 12,45-13,00 Film produs de TVR CLUJ "însoţindu-1 pe istoricul Carol Iancu pe urmele evreilor din Hârlău"

13,00-14,00 Vizita la Sinagoga din Hârlău, Monument istoric şi de arhitectură

Serviciu divin, Rabin Rafael Shafer, Rabin Shlomo Tobias şi cantor Iosif Adler

14,00-15,30 Masa de prânz

16,00-18,00 Vizită de documentare la Muzeul Viei şi Vinului din Cotnari

Cuvânt de încheiere : Dr. Aurel Vainer şi Prof.univ.dr. Carol Iancu