1 decembrie 2011 - S-a stins din viata distinsul profesor Leon Volovici

În dimineaţa zilei de 1 decembrie 2011 s-a stins din viaţă, la Ierusalim, profesorul Leon Volovici, cunoscut istoric şi om de litere. Născut la Iaşi, la 10 august 1938, Leon Volovici a fost cercetător la secția de istorie literară a Institutului de Filologie ‘Alexandru Philippide’ din Iași, apoi, după plecarea sa în Israel în 1984, la institutul Yad Vashem şi la Universitatea Ebraică din Ierusalim unde a fost, de asemenea, profesor.

Personalitate internaţional recunoscută în domeniul istoriei culturale româneşti şi al studiilor iudaice, Leon Volovici a fost, de asemenea, profesor invitat, predând periodic cursuri la universități din Ungaria, Statele Unite şi Israel, dar şi în ţară, la Cluj, București și Iași. A condus, împreună cu criticul de film Costel Safirman, Cercul Cultural de la Ierusalim, dedicat întîlnirilor cu scriitori și artiști români. A fost unul dintre inițiatorii Societății de Studii Benjamin Fondane (Paris și Ierusalim) și membru în comitetul de redacție al revistei Cahiers Benjamin Fondane.

A publicat studii (în română, ebraică, engleză și franceză) privitoare la istoria vieții intelectuale evreiești din România, evoluția antisemitismului din România și în țările est-europene, interferențe culturale și literare româno-evreiești, eseuri despre scriitori români. Co-autor al Dicționarului literaturii române de la origini pîna la 1900, apărut în 1979 la Editura Academiei, Leon Volovici a fost editorul secțiunilor dedicate istoriei evreilor din România din The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, lucrare de referinţă apărută în două volume la Yale University Press în 2008. A colaborat la diverse reviste culturale din România (Anuar de lingvistică și istorie literară, Cahiers roumains d'etudes litteraires, Convorbiri literare, Cronica, Iașul literar, Revista cultului mozaic, iar după 1990, în revistele 22, Apostrof, România literară, Secolul 20, Arc, Dilema, Sfera politicii, Lettre Internationale, Plural), dar şi din Israel, Statele Unite, Franţa, s.a.

Este autorul volumelor Apariția scriitorului în cultura română (Junimea, 1976; ediție revăzută Curtea Veche 2005); Ideologia naționalistă și ‘problema evreiască’, Humanitas 1995; prima ediție este în engleză Oxford, Pergamon, 1991 – premiul Arcadia; Întîlniri la Ierusalim, în colaborare cu C. Safirman (Fundația Culturală Română, 2001); Noi întâlniri la Ierusalim, în colaborare cu C. Safirman (Institutul Cultural Român, 2007); De la Iași la Ierusalim și înapoi, Ideea Europeană, 2007.

A editat volumele Mihail Sebastian – Jurnal 1935- 1944, Arnold Schwefelberg- Amintirile unui intelectual evreu din România. B. Fundoianu – Iudaism și elenism. Mircea Saucan -  Colivia caută pasărea, Eugen Relgis - Eseuri despre iudaism.

La aflarea dureroasei vești a încetării din viață a distinsului om de cultură, Federația Comunităților Evreiești din România (F.C.E.R.) a transmis un mesaj familiei îndoliate și tuturor celor care l-au cunoscut pe LEON VOLOVICI:

„Suntem impresionați de vestea atât de dureroasă a decesului distinsului cărturar evreo-român Leon Volovici. Ne exprimăm cele mai sincere regrete și condoleanțe pentru familia îndurerată.

Pentru evreii din România, LEON VOLOVICI a fost un nume cu adevărat de renume, un gânditor și scriitor profund și delicat, dedicat deopotrivă culturii evreiești și celei românești.

A scris o operă de certă valoare și a fost un vorbitor minunat. Ne amintim de prezența lui atât de apreciată la evenimente organizate de Federația Comunităților Evreiești din România.

Vom păstra în memorie această figură luminoasă de om, gânditor și scriitor.

Să îl odihnească bunul Dumnezeu în pace!”