Scrisoarea de multumire a Prof. Dr. Vintila Mihailescu

Către

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

D-lui Preşedinte AUREL VAINER 

    Stimate Domnule Preşedinte, 

      Dorim să vă mulţumim pentru tot sprijinul pe care instituţia dumneavoastră ni l-a dat în buna desfăşurare a proiectului nostru Povestea vecinilor, în special prin implicarea dumneavoastră şi a membrilor Federaţiei, în organizarea primei seri culturale, De vorbă cu evreii, din 27 martie a.c. Iniţiativa noastră face parte din proiectul Puzzle, derulat de Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene, cu sprijin de la Comunitatea Europeană, în cadrul Anului European al Dialogului Intercultural.

     Considerăm că această seară culturală a fost un real succes, vădit prin participarea unui număr mare de persoane, precum şi urmărind ecourile în presă. Pentru aceasta, vă trimitem ataşat o revistă a ecourilor în presă. 

    În speranţa ca şi pe viitor să organizăm evenimente şi să derulăm proiecte împreună, 

    Cu aleasă consideraţie, 

Prof. Dr. Vintilă Mihăilescu  

Bucureşti, 31 martie 2008