Rezultatele Alegerilor la Congresul III al F.C.E.R.-C.M.

 

Rezultatele Alegerilor la Congresul III al F.C.E.R.-C.M.

 

 

 

Proces Verbal Comisia de  Validare

 

Proces Verbal cu Rezultatele Alegerilor

 

 

 

Preşedinte AUREL VAINER

 

Vicepreşedinte OVIDIU BĂNESCU

 

Secretar General EDUARD KUPFERBERG

 

Preşedinte Comisie de Etică SILVIU VEXLER

 

MEMBRII CONSILIULUI DE CONDUCERE CARE NU SUNT PREŞEDINTI DE COMUNITATE

 

1. RUDY MARCOVICI

 

2. ATTILA GULYAS

 

3. IRINA MARIN CAJAL

 

4. ALBERT KUPFERBERG

 

5. ADRIAN GUERON

 

6. ANDREEA GHIŢĂ

 

7. SILVIAN HORN

 

8. MONA BEJAN

 

9. PAUL ROTH

 

MEMBRI SUPLEANŢI

 

1. JOSE IACOBESCU

 

2. ANDREI SCHWARTZ

 

MEMBRII CONSILIULUI DE CONDUCERE - PREŞEDINŢI DE COMUNITĂŢI

 

1. LUCIANA FRIEDMAN

 

2. IVAN ERIC BLOCH

 

3. FELIX TEODOR KOPPELMAN

 

4. MIRCEA ROND

 

5. IONEL SCHLESINGER

 

6. IOSEF DAVID

 

7. IVAN SCHNABEL

 

8. EMANUEL NADLER

 

9. CORNELIU SABETAY

 

10. ABRAHAM GHILTMAN

 

11. ROBERT SCHWARTZ

 

12. SORIN BLUMER

 

13. IANCU AIZIC

 

14. LIVIU LĂCĂTUŞU

 

MEMBRI SUPLEANŢI

 

1. SORIN IONESCU

 

2. PLUGARU VALERIU

 

COMITETUL DIRECTOR AL F.C.E.R.-C.M.

 

AUREL VAINER

 

OVIDIU BĂNESCU

 

EDUARD KUPFERBERG

 

GULYAS ATTILA

 

RUDY MARCOVICI

 

SILVIAN HORN

 

IRINA CAJAL

 

ABRAHAM GHILTMAN

 

FELIX KOPPELMAN

 

LUCIANA FRIEDMAN

 

RABIN RAFAEL SHAFFER