29-30 mai 2018 - Ziua Limbii şi a Teatrului Idiş Ediţia I - Suceava şi Rădăuţi