Despre noi

STRUCTURA F.C.E.R.- C.M.

 

DEPARTAMENTE ȘI OFICII

 

Cabinetul Președintelui

Cancelaria Rabinică

Oficiul Resurse Umane

Oficiul Juridic

Oficiul de îndrumare și control

Oficiul Centre de instruire și recreere

Departamentul Cultură, Istorie, Artă și Media

Centrul Comunitar National Evreiesc JCC

Departamentul Management Economico - Financiar, Administrație, Logistică și Evenimente (MEFALE)

Departamentul Asistență Socială și Medicală

Departamentul Pentru Administrarea și Valorificarea Patrimoniului Imobiliar

 

COMITETUL DIRECTOR AL F.C.E.R.

 

1. Președinte Dr. Aurel Vainer

2. Vicepreședinte  Ovidiu Bănescu

3. Secretar General  Eduard Kupferberg

4. Bejan Mona

5. Rudi Marcovici

6. Silvian Horn

7. Irina Cajal

8. Abraham Ghiltman

9. Felix Koppelman

10. Luciana Friedman

11. Rabin Rafael Shaffer

 

STATUTUL F.C.E.R.- C.M. (click pentru vizualizare)