Templul Mare din Barlad

TEMPLUL MARE DIN BÂRLAD, are o suprafaţă de 243 m.p. şi este construită în
anul 1834, pe str. Sf.llie, nr.5, în stil neoclasic local, înscriindu-se în atmosfera~stilistică a
oraşului. Este declarată Monument istoric.