Sinagoga din Caracal

SINAGOGA DIN CARACAL, pe str.Grigore Ion, nr.5, construită în 1902, pe o suprafaţă de numai 80 m.p., cu arhitectură de tip neoclasic, în nota arhitecturii locale, are un aspect modest la exterior dar cu un interior frumos decorat care-i conferă valoarea respectării cerinţelor de cult în mod estetic.